EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Eurasian Journal of Family Medicine (EJFM) is an open access international journal which publishes clinical and experimental trials, interesting case reports, invited reviews, letters to the Editor, meeting, news and bulletin, clinical news and abstracts of interesting researches conducted in Family Medicine field. The language of the journal is both Turkish and English. The journal is based upon independent and unbiased double-blinded peer-review principles. The Journal is the scientific publication of the Eurasian Society of Family Medicine (ESFAM), and is published four times per year (March, June, September, December). Processing and publication of submitted papers are free of charge.

 

Current Issue

Euras J Fam Med, Volume 9, Number 1, 2020


1. Effect of Obesity on Cognitive Functions in Elderly People
Yaşlılarda Obezitenin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Oğuzer Usta, Cüneyt Ardıç

9. Effects of Smoking on Volume, Conductivity and Scatter Parameters of Leukocytes
Sigara İçiminin Lökositlerin Hacim, İletkenlik ve Saçılma Parametrelerine Etkisi
İbrahim Solak, Aziz Kara, Bahadır Öztürk, İbrahim Güney, Mehmet Ali Eryılmaz

15. Smartphone Addiction and Its Relationship with Depression in University Students: A Cross-Sectional Study 
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Depresyonla İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Muammer Kunt, Lutfi Saltuk Demir, İsmail Hakkı Tuncez, Tahir Kemal Şahin

27. Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Psychiatric Comorbidities
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Psikiyatrik Eştanılar
Mengühan Araz Altay, Işık Görker, Begüm Demirci Şipka, Leyla Bozatlı, Tuğçe Ataş

35. Sleep Quality and Depression in Vitiligo Patients 
Vitiligo Hastalarında Uyku Kalitesi ve Depresyon
Aynure Öztekin, Coşkun Öztekin

42. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu ve Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyleri
Pamukkale University Medical Faculty Students' Knowledge Level of Human Papilloma Virus Infection and Vaccine
Nilüfer Emre, Aysun Özşahin, Tamer Edirne

51. Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ile Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Saha Çalışması
The Relationship Between Perceived Social Support and Life Satisfaction in Elderly Individuals: A Field Study
Erdem Türkseven, Can Öner, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek

57. A Case Report: Aseptic Meningitis
Bir Olgu Sunumu: Aseptik Menenjit
Berksu Grommen, Güzin Zeren Öztürk

 

Euras J Fam Med, Volume 9, Supplement 1, 2020


Selected Abstracts of EGPRN, the European General Practice Research Network, 89th Meeting

17-20 October 2019, Vigo, Spain
Euras J Fam Med 2020;9(Suppl 1):pp1-54 

 

Euras J Fam Med, Volume 9, Supplement 2, 2020


Selected Abstracts of TAHEK 2020, 9th International Trakya Family Medicine Congress

05-08 March 2020, Edirne, Turkey
Euras J Fam Med 2020;9(Suppl 2):pp1-100