EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 60,413

 

Eurasian Journal of Family Medicine (EJFM) is an open access international journal which publishes clinical and experimental trials, interesting case reports, invited reviews, letters to the Editor, meeting, news and bulletin, clinical news and abstracts of interesting researches conducted in Family Medicine field. The language of the journal is both Turkish and English. The journal is based upon independent and unbiased double-blinded peer-review principles. The Journal is the scientific publication of the Eurasian Society of Family Medicine (ESFAM), and is published three times per year. Processing and publication of submitted papers are free of charge.

 

Current Issue

Euras J Fam Med, Volume 7, Number 2, 2018


Review / Derleme

41. Hekimlik Pratiğinde Etkili İletişimin Yeri
The Place of Effective Communication in The Practice of Medicine
Duygu Çiftetepe Öztürk, Hamdi Nezih Dağdeviren


Original Research / Orijinal Makale

47. The Efficacy and Safety of Rapid Antigen Detection Test in Adults: A Retrospective Study
Erişkinlerde Hızlı Antijen Testinin Etkinliği ve Güvenirliği- Retrospektif Bir Çalışma
Guzin Zeren Ozturk, Dilek Toprak 

53. Sağlık Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı Ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Prevalence of Restless Leg Syndrome and Sleep Quality in Healthcare Workers
Nazlı Çelik, Memet Taşkın Egici, Dilek Toprak

61. Care Problems of Parents Who Have Children with Gastrostomy at Home 
Gastrostomili Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü Ve Etkileyen Faktörler
Remziye Semerci, Melahat Akgun Kostak, Ozlem Guray

68. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Karşılanmamış İhtiyaçları
The Unmet Needs of Home Healthcare Patients
Erdinç Yavuz