EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 112,563

 

ABOUT EJFM

Eurasian Journal of Family Medicine (EJFM) is an open access international journal which publishes clinical and experimental trials, interesting case reports, invited reviews, letters to the Editor, meeting, news and bulletin, clinical news and abstracts of interesting researches conducted in Family Medicine field. The language of the journal is English. The journal is based upon independent and unbiased double-blinded peer-review principles. The Journal is the scientific publication of the Eurasian Society of Family Medicine (ESFAM), and is published four times per year (March, June, September, December). Processing and publication of submitted papers are free of charge.

 

CURRENT ISSUE  

Euras J Fam Med, Volume 9, Number 3, 2020


Editorial / Editörden

Dear readers,

While we are living under the influence of the Covid-19 pandemic in these days, we are glad to publish the third issue of the ninth volume of the Eurasian Journal of Family Medicine.
As we move towards the tenth volume of our journal, I would like to announce a change in our publishing policy. With our last issue this year, the Eurasian Journal of Family Medicine is ending its bilingual publication. With the tenth volume, our journal will start publishing articles only in English. In this new period, I hope our journal will have more popularity and reach new readers and writers.
On behalf of the editorial board, I wish all our stakeholders around the world a healthy and productive academic life.

Best Regards
Prof. Nezih Dagdeviren, MD
Editor in Chief


Review / Derleme 

117. Kronik Hastalıkların Yönetiminde Geleceğin Aile Hekimi 
The Family Physician of the Future in Management of Chronic Diseases
Elif Deniz Şafak
Euras J Fam Med 2020;9(3):117-22. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090301

Original Research / Orijinal Araştırma 

123. Evaluation of Maternal Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels in Patients with Hyperemesis Gravidarum at Early Gestational Weeks  
Hiperemezis Gravidarumu Olan Hastalarda Erken Gebelik Haftalarında Maternal Serum 25-Hidroksivitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Burcu Kayılı, Muhammet Ali Oruç, Yasemin Alan, Murat Alan, Deniz Can Öztekin
Euras J Fam Med 2020;9(3):123-30. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090302

Original Research / Orijinal Araştırma 

131. Kas İskelet Sistemi Şikayetleriyle Yatan Hastaların Sağlık Okuryazarlığı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumları
Health Literacy and The Use of Primary Health Care Services of Inpatients with Musculoskeletal Complaints
Sebahat Gücük, Erdal Dilekçi, Mehmet Kayhan
Euras J Fam Med 2020;9(3):131-8. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090303

Original Research / Orijinal Araştırma 

139. Hipotiroidizmli Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Hypothyroidism
Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya
Euras J Fam Med 2020;9(3):139-46. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090304

Original Research / Orijinal Araştırma 

147. The Effect of Diet On Gallstones Formation in Turkish Patients: A Case-Control Study  
Türk Populasyonunda Safra Taşı Oluşumunda Diyetin Etkisi: Vaka-Kontrol Çalışması
Cemile Idiz, Coskun Cakir
Euras J Fam Med 2020;9(3):147-53. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090305

Original Research / Orijinal Araştırma 

154. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler
Quality of Life and Associated Factors in Medical Students
Esra Böcek Aker, Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan
Euras J Fam Med 2020;9(3):154-62. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090306

Original Research / Orijinal Araştırma 

163. Bir İl Merkezinde Görev Yapan Din Görevlilerinin Organ Nakli Ve Bağışına Bakış Açıları 
Perspectives of Religious Officials Working in a City Center on Organ Transplantation and Donation
Şemsinnur Göçer, Nursel Üstündağ Öcal
Euras J Fam Med 2020;9(3):163-9. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090307

Original Research / Orijinal Araştırma 

170. Evaluation of Physicians' Information Technology Readiness
Hekimlerin Bilgi Teknolojisi Hazırbulunuşluğunun Değerlendirilmesi
Alaattin Parlakkılıç
Euras J Fam Med 2020;9(3):170-5. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090308

Original Research / Orijinal Araştırma 

176. Kanama Bozukluğu Nedeniyle Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarını Tercih Etmeye Yönelik Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients’ Behavior with Bleeding Disorder in Preferring Primary Health Care Centre for Follow-Up and Treatment
Gökmen Özceylan
Euras J Fam Med 2020;9(3):176-83. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090309

Case Report / Olgu Sunumu 

184. Nadir Bir Trombositopeni Nedeni: Yalancı Trombositopeni  
A Rare Cause of Thrombocytopenia: Pseudothrombocytopenia
Hatice Tuba Akbayram, Esra Pekpak
Euras J Fam Med 2020;9(3):184-6. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090310