EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Eurasian Journal of Family Medicine (EJFM) is an open access international journal which publishes clinical and experimental trials, interesting case reports, invited reviews, letters to the Editor, meeting, news and bulletin, clinical news and abstracts of interesting researches conducted in Family Medicine field. The language of the journal is English. The journal is based upon independent and unbiased double-blinded peer-review principles. The Journal is the scientific publication of the Eurasian Society of Family Medicine (ESFAM), and is published four times per year (March, June, September, December). Processing and publication of submitted papers are free of charge.

 

Current Issue 

Euras J Fam Med, Volume 9, Number 2, 2020

 

Review / Derleme 

61. Turkey's Struggle with Covid-19: A Cross-border View
Türkiye’nin Covid-19 ile Mücadelesi: Sınır Ötesi Bir Bakış
Radost Asenova, Mehmet Ungan

Original Research / Orijinal Araştırma 

70. Survey of the Knowledge, Attitudes and Practices of Primary Care Physician's Towards Dementia Care in Israel
İsrail’deki Birinci Basamak Hekimlerinin Demans Bakımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Rakel Berenbaum, Julian Dresner, Bracha Erlich, Shlomo Vinker, Chariklia Tziraki

Original Research / Orijinal Araştırma 

81. Use of Family Health Centers in Patients Receiving Health Services from University Hospital
Üniversite Hastanesinden Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Aile Sağlığı Merkezlerini Kullanımının İncelenmesi
Elif Fatma Ozkan Pehlivanoglu, Gokben Kayacan, Huseyin Balcioglu, Ugur Bilge, Ilhami Unluoglu

Original Research / Orijinal Araştırma 

87. The Attitudes About Law Number 4207 Among Health Administration Students
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin 4207 Sayılı Kanun Hakkındaki Tutumları
Fatma Ozlem Yılmaz, Esra Meltem Koc, Meryem Askin, Rabia Kahveci, Musa Ozata

Original Research / Orijinal Araştırma 

96. Blood Analysis Requests of Patients’ and Clinical Reflections in Primary Care
Birinci Basamakta Hastaların Kan Tetkiki İsteme Talepleri ve Klinik Yansımaları
Zerrin Gamsızkan, Mehmet Ali Sungur, Yasemin Çayır

Original Research / Orijinal Araştırma 

103. The Role of Weight Management as First-line Treatment Modality in Obstructive Sleep Apnea of Obese Patients
Obez Hastaların Obstrüktif Uyku Apnesinde Birinci Basamak Tedavi Yöntemi Olarak Kilo Yönetiminin Rolü
Duygu Ayhan Baser, Serdar Baser, Adin Selcuk

Original Research / Orijinal Araştırma 

109. Çocuklarda Yeme Davranışı ve Annelerin Besleme Tutumları
Eating Behavior of Children and Feeding Attitudes of Mothers
Gamze Yılmaz