EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 1, Number 1, 2012


1. Does Family Medicine Need Another Journal?

Richard Roberts

4. Evaluation of Daily Life Activities and Quality of Life of the Elderly Living in Nursing Homes in Istanbul

Hasan Hüseyin Eker, Mustafa Taşdemir, Emel Lüleci, Merve Kocaakman, Saime Şahinöz, Mehmet Akif Karan

11. Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu
Families’ Approach to Feverish Children and Fever Awareness
Polat Nerkiz, Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Tamer Onar, Faysal Gök, Kenan Sağlam, Okan Özcan

17. Smoking, Alcohol Consumption and Exercise Habits of Elderly Living in Nursing Homes in Istanbul

Emel Lüleci, Hasan Hüseyin Eker, Mustafa Taşdemir, Saime Şahinöz

23. Aile Hekimliğinde Kapsamlı Bakım Yeterliliği ve Değerlendirilmesi
Comprehensive Care and its Evaluation in Family Medicine
Zekeriya Aktürk, Hamit Acemoğlu

29. Family Medicine in Pre-clinical Years of Medical School: Fruitful or Futile

Abdul Sattar Khan, Zekeriya Akturk

35. A Case with Skin Discoloration

Dilek Toprak, Esma Aksaç Adalı