EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 1, Number 2, 2012


39. Dancing A Waltz With Family Medicine: A Personal Narrative

Howard Tandeter

42. Smoking and Depression Symptoms Among Medical Students in Turkey

Kamile Marakoğlu, Dilek Toprak, Şule Taner, Saniye Özdemir, Duygu Erdem, Said Bodur

55. Doctor-Patient Compliance in Introducing Fecal Immunochemical Occult Blood Test - Cross-sectional Survey in Bulgaria

Rosica Tzvetanova Dimova, Rumyana Gencheva Stoyanova, Boryana Angelova Levterova, Rossen Stoyanov Dimov

63. İdiyopatik Ani İşitme Kayıplarında Geç Dönem Steroid ve Hiperbarik Oksijen Destekli Steroid Tedavilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Late Term Treatment with “Steroid” and “Hyperbaric Oxygen Aided Steroid” in Idiopathic Sudden Hearing Loss
Özmen Öztürk, Hüseyin Seven

69. Akciğer Tüberkülozlu Servis Şoförü ile Temas Sonrası Bir İlköğretim Okulunda Yapılan Tarama Sonuçları
Scan Results in a Primary School After Contact with a Pulmonary Tuberculosis Service Driver
Selami Kara, Faika Büyükvanlı, Kurtuluş Öngel

74. Genç Nesilde Tüketimi Giderek Artan Bir Tehlike: Enerji İçecekleri
An Increasing Danger of Consumption Among Young Generation: Energy Drinks
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı

81. A DIAMOND Approach for Keeping Medical Curriculum Live and Healthy

Zekeriya Akturk, Abdul Sattar Khan