EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Genç Nesilde Tüketimi Giderek Artan Bir Tehlike: Enerji İçecekleri
An Increasing Danger of Consumption Among Young Generation: Energy Drinks
Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı

ÖZET

Enerji içeceklerinin tüketimi çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler arasında hızla yayılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre ergenlerde ve genç erişkinlerde enerji içeceği tüketim oranları %30-50 arasında değişmektedir. Ağırlıklı olarak yüksek ve kontrolsüz oranda kafein içeren bu içeceklerin; genç yaş grubunda gelişen nöbet, diyabet, kardiyak anormallikler, davranış ve ruhsal bozukluklar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı, enerji içeceklerinin bileşiminde bulunan maddeleri ve potansiyel yan etkilerini gözden geçirmek, enerji içeceği tüketicilerinin karşı karşıya kalacağı sağlık sorunlarını vurgulamak amacı ile hekimleri aydınlatmaktır.

Anahtar Sözcükler: Enerji içecekleri, genç nesil, yan etkiler

ABSTRACT

Consumption of energy drinks are spreading rapidly among children, teenagers and young adults. According to studies’ results, ratio of energy drink consumption changes from 30% to 50% among teenagers and young adults. It’s estimated that these drinks, including big amounts of caffein at high and uncontrolled level, associate with seizure, diabet, cardiac abnormalities, behaviour and mental disorders among young generation. The purpose of this review is to overview the ingredients of energy drinks and potential side effects, to enlighten the physicians by emphasizing that can be faced with the health problems of energy drink consumers.

Key Words: Energy drinks, young generation, side effects 


Download Full Text Add to Favorite