EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 2, Number 1, 2013


1. CONSORT 2010 Raporu: Randomize Paralel Grup Çalışmalarının Raporlanmasında Güncellenmiş Kılavuzlar
The CONSORT Statement: Revised Recommendations for Improving the Quality of Reports of Parallel Group Randomized Trials
Didem Sunay, Tijen Şengezer, Meltem Oral, Zekeriya Aktürk, Kenneth F. Schulz, Douglas G. Altman, David Moher, for the CONSORT Group

11. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Branş Tercihleri ve TUS Kazanma Durumlarının İncelenmesi
Düzce University Medical Faculty Interns’ Career Choice and Success in Specialty Examination for Medicine
İsmail Hamdi Kara, Hesna Gül Üzüm, M. Harun Deler, Aylin Yılmaz, Davut Baltacı, F. Serdar Gürel

19. Health Needs Assessment – Family Phyisicians’ Perspectives on Priorities and Target Groups in Primary Care Practices in Bulgaria
Sağlık Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi - Bulgaristan Birinci Basamak Uygulamalarında Aile Hekimlerinin Öncelik ve Hedef Gruplarına Bakış Açıları
Boryana Levterova, Donka Dimitrova, Rositsa Raicheva, Angel Jambov

27. Aile Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Açısından Durumları: Erzurum’dan Kesitsel Bir Çalışma
Rational Antibiotic Use Among Family Physicians: A Cross-Sectional Study from Erzurum
Emine Parlak, Yasemin Çayır, Ayşe Ertürk

33. The Need for Medical Doctors in Turkey: A Projection Plan from 2013 to 2033 with Emphasis to Family Medicine
Türkiye’de Hekim İhtiyacı: Aile Hekimliği Özelinde 2013-2033 Yılları İçin Bir Projeksiyon Çalışması
Zekeriya Aktürk, Memet Işık

37. Do Family Physicians Have Time To Share Decision With Their Patients?
Aile Hekimlerinin Hastalarıyla Ortak Karar Verme için Yeterli Zamanları Var mı?
Abdul Sattar Khan

44. Halsizlik, Yorgunluk Yakınması Olmadan Egzersiz Sonrası Gelişen Bir Rabdomiyoliz Olgusu
A Case of Exercise-Induced Rhabdomyolysis Without Complaints of Fatigue, Weakness
Oktay Sarı, Erol Arslan, Ümit Aydoğan, Servet Yüksel, Şeref Demirbaş, Selim Sayın, Bayram Koç

48. Differential Diagnosis Of Gastrointestinal Polyps Based On A Dyspeptic Patient
Dispeptik Bir Olgu Üzerinden Gastrointestinal Poliplerin Ayırıcı Tanısı
Fatih Borlu, Binnur Tagtekin Sezer, Önder Sezer