EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Differential Diagnosis Of Gastrointestinal Polyps Based On A Dyspeptic Patient

Dispeptik Bir Olgu Üzerinden Gastrointestinal Poliplerin Ayırıcı Tanısı

Fatih Borlu, Binnur Tagtekin Sezer, Önder Sezer

CASE

A 35-year-old caucasian man who has dyspeptic symptoms for over two years in spite of using several gastroprotective agents. He had an epileptic attack 15 years ago. There was not any particular disease in his family. The patient was taking carbamazepine epokside, topiramate, escitalopram and several proton-pump inhibitors. He was smoking for 16 years and rarely drinking alcohol. In his physical examination, he had epigastric pain with palpation. He was nibbling and after that he had dyspeptic symtoms with vomiting. Esophago-gastroduedonoscopy was performed to see if there was a patologic lesion causing this symptoms. A diminutive polypoidal lesion was determined at duodenal bulb and diagnostic biopsy was performed.

Based on the patient’s physical examination and findings, which one of the following is the most likely diagnosis?

A. Gastrointestinal Stromal Tumour

B. Primary Gastric Lymphoma

C. Familial Adenomatous Poliposis

D. Brunner Gland Hyperplasia

E. Gastric Cancer

OLGU

Dispeptik yakınmaları olan 35 yaşında erkek hastanın birkaç gastroprotektif ajan kullanımına rağmen iki yıldır devam eden şikayetleri mevcuttu. 15 yıl önce bir epileptik nöbet geçirmişti. Aile öyküsünde belirgin bir özellik yoktu. Hasta karbamazepin epoksit, topiramat, essitalopram ve bazı proton pompa inhibitörü kullanıyordu. 16 yıldır sigara içiyor ve nadiren alkol alıyordu. Fizik muayenesinde palpasyon ile epigastrik ağrı mevcuttu. Azar azar yiyor ve sonrasında kusma ile birlikte dispeptik yakınmaları oluyordu. Bu bulguları oluşturacak olası bir patolojik lezyon için özofagogastroduodenoskopi yapıldı. Duodenum bulbusunda minik bir polipoid lezyon saptandı ve diagnostik biyopsi yapıldı.

Hastanın fizik muayene ve bulgularına göre, en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gastrointestinal Stromal Tümör

B. Primer Gastrik Lenfoma

C. Familiyal Adenomatöz Polipozis

D. Brunner Gland Hiperplazisi

E. Gastrik Kanser 


Download Full Text Add to Favorites