EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

The Need for Medical Doctors in Turkey: A Projection Plan from 2013 to 2033 with Emphasis to Family Medicine

Türkiye’de Hekim İhtiyacı: Aile Hekimliği Özelinde 2013-2033 Yılları İçin Bir Projeksiyon Çalışması

Zekeriya Aktürk, Memet Işık

ABSTRACT

Introduction: While European average of physicians per 1000 citizens is around 3.4, this ratio is 1.7 for Turkey, showing a lack of physician workforce. On the other hand, the number of first year medical students increased from 6492 in 2008 to 8453 in the year 2012. Proper needs planning and appropriate actions are of utmost importance in order to ensure the best possible quality and quantity of medical doctors in Turkey.

Aim: In this study we aimed to make a projection plan for the next two decades, with regard to the number of medical students and expected number of graduates and tried to propose rational student enrollment quotas.

Methods: Number of medical students enrolled each year, number of yearly graduates from medical faculties, number of family medicine trainers, trainees, new residency positions, ratio of graduates expected to join primary care, and proportion of doctors leaving the practice were taken into consideration during the calculations.

Results and Discussion: We expect to have 36793 doctors in the primary care by the year 2019. This will change the population / family physician ratio from 3653 to 2201. However, also the mean number of visits per capita in Turkey has an increasing trend (3.2 in 2002 – 8.2 in 2012), which should be taken into consideration when planning the need for doctor workforce.

Conclusion: The rapid increase in the number of medical graduates must urgently be revised and adjusted to a number enough to maintain continuous physician need in Turkey. Years 2013 and thus 2019 will be critical.

Keywords: physician need, workforce planning, family medicine, medical education

ÖZET

Giriş: Avrupa’da 1000 kişilik bir nüfusa ortalama 3,4 hekim düşerken bu oranın Türkiye için 1,7 civarında olması önemli bir hekim açığını göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye’de tıp fakültelerinin kontenjanları son yıllarda hızlı bir artış göstermekte olup 2008 yılında 6492 öğrenci iken 2012’de 8453 olmuştur. Türkiye’de hekimlerin nicelik ve niteliğinin doğru planlanması için uygun adımların atılması elzemdir.

Amaç: Bu araştırmada önümüzdeki 20 yıl için Türkiye’de tıp fakültesi öğrencileri ve beklenen mezunlar açısından bir projeksiyon çalışması yapmayı ve iyi bir planlama için önerilerde bulunmayı amaçladık.

Yöntem: Hesaplamalarda her yıl açılan tıp fakültesi öğrenci kontenjanları, mezun sayıları, aile hekimliği eğitici ve asistan sayıları, asistan kadroları, aile hekimliği uygulamasına katılması beklenen mezun sayıları ve görevden ayrılması beklenen hekim sayıları dikkate alındı.

Bulgular ve Tartışma: 2019 yılında aile hekimliği uygulamasında 36793 hekim olmasını bekliyoruz. Böylece aile hekimi / nüfus oranı 3653’ten 2201’ye düşecektir. Diğer taraftan, hekim ihtiyacını belirlemede kişi başı yıllık vizite sayıları da önemlidir ve bu artış da dikkate alınmalıdır (2002’de 3,2 iken 2012’de 8,2 olmuştur).

Sonuç: Tıp fakültelerinin mezun sayılarındaki hızlı artış acilen gözden geçirilmeli ve Türkiye’de hekim ihtiyacını uygun sayıda devam ettirecek bir ayarlama yapılmalıdır. 2013 ve dolayısıyla 2019 yılları bu anlamda kritik olacaktır.

Anahtar Kelimeler: hekim ihtiyacı, iş yükü planlama, aile hekimliği, tıp eğitimi 


Download Full Text Add to Favorites