EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,904

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 2, Number 2, 2013


51. Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş
Upper Respiratory Tract Infection In Primary Care: Acute Streptococcal Tonsillopharyngitis And Rheumatic Fever
Turan Set, Ümit Avşar

57. The Relationship Between The Levels Of Folate, Vitamin B12, B6 And Homocystein Among Reproductive Young Women Who Are Smokers And Non-Smokers
Sigara İçen ve Hiç İçmemiş Doğurgan Genç Kadınlarda Folat, Vitamin B12, B6 ve Homosistein Düzeyleri Arasındaki İlişki
Kamile Marakoğlu, Aysel Kırıcı, Hüsamettin Vatansev

65. Obez Çocuklarda Serum B12 Vitamini Seviyelerinin Normal Populasyon İle Karşılaştırılması
Comparison of Serum B12 Levels of Obese and Non-Obese Children
Önder Sezer, Müferet Ergüven, Işıl Özer, Zuhal A. Sağlam

70. Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Contraception Methods of Patients Attending to the Family Planning Clinic
Selin Haliloğlu, Yaprak Pelin Gündoğdu, Teslime Serap Evcimen, Mahmut Çivilibal

77. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Faktörler
Factors Affecting the Decision on Profession Among the First Year Medical Students in İzmir Katip Celebi University Medical Faculty
Hüseyin Can, Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

83. Bazı Bitkisel Ekstrelerin Sitotoksitelerinin Araştırılması
Investigation Of Some Herbal Extracts’ Cytotoxicities
Betül Battaloğlu İnanç

89. Diabetic Ketoacidosis with Concomitant Brucella Arthritis
Diyabetik Ketoasidoz ile Başvuran Bir Brusella Artriti Olgusu
Yasemin Çayır, Atilla Çayır, Mehmet İbrahim Turan, Gülay Dal, Behzat Özkan

92. Combination Therapy Of Valproic Acid And Levetiracetam During Pregnancy And A Lucky Baby: A Case Report
Gebelik Sırasında Valproik Asit ve Levetirasetam Kombinasyon Tedavisi ve Şanslı Bir Bebek: Olgu Sunumu
Davut Baltacı, Ahmet Karatas, Recep Eroz, Aylin Yılmaz, Ahmet Celer, Serkan Karacam, Harun Deler, İsmail Hamdi Kara

95. Skin Lesion On Umbilical Region
Umbilikal Bölgede Cilt Lezyonu
Asiye Sezer, Dilek Toprak