EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Obez Çocuklarda Serum B12 Vitamini Seviyelerinin Normal Populasyon İle Karşılaştırılması

Comparison of Serum B12 Levels of Obese and Non-Obese Children

Önder Sezer, Müferet Ergüven, Işıl Özer, Zuhal A. Sağlam

ABSTRACT

Aim: Comparison of serum B12 levels of adolescent, obese and non-obese children was aimed in this study.

Methods: One hundred and sixty-nine obese children attending to İstanbul Medeniyet University Pediatric Nutrition and Metabolism Clinic who were at the age of 6 to 17 and did not have a chronic disease were included in the study. Control group consisted of 114 non-obese children at the same age, living in the same region of the city and who did not have a chronic disease. Serum B12 levels were compared between the two groups.

Results: Serum B12 levels of obese children are found to be significantly higher than non-obese children.

Conclusion: In obese children’s group, B12 levels are higher than nonobese children’s group. This means that children living in our region have low dietary B12 intake and obese children consume more B12 vitamin along with increased food intake.

Keywords: Obesity, B12, cobalamin

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada 6-17 yaş aralığındaki obez çocuklar ile, obez olmayan çocuklar arasındaki B12 vitamini seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Beslenme ve Metabolizma Polikliniği’ne obezite sebebiyle başvuran, 6-17 yaş aralığında olan, yapılan araştırmamızda obezite haricinde kronik bir rahatsızlık tespit edilmeyen ve serum B12 seviyesi bakılmış 169 çocuk çalışmaya alındı. Sonrasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvurmuş, serum B12 vitamini seviyeleri bakılmış, aynı çağdaki kronik rahatsızlığı olmayan, aynı bölgede yaşayan 114 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Gruplar arasında serum B12 seviyeleri kıyaslandı.

Bulgular: Obez çocuklarda bakılan serum B12 vitamini seviyeleri, kontrol grubundakilere göre daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Obez grubundakilerin B12 seviyeleri kontrol grubuna kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bu durum bölgemizde yaşayan çocuklarda B12 eksikliğinin alım eksikliğine bağlı olduğunu, obez çocukların tükettikleri fazla gıdalarla beraber B12 vitamini de aldıklarını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, B12, kobalamin 


Download Full Text Add to Favorites