EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Diabetic Ketoacidosis with Concomitant Brucella Arthritis

Diyabetik Ketoasidoz ile Başvuran Bir Brusella Artriti Olgusu

Yasemin Çayır, Atilla Çayır, Mehmet İbrahim Turan, Gülay Dal, Behzat Özkan

ABSTRACT

Brucellosis is a zoonotic and systemic infectious disease which is transmitted through consumption raw milk products of infected animals. Diabetic ketoacidosis is an acute complication of type 1 diabetes mellitus. Infections are the common trigger of diabetic ketoacidosis. In this article, a patient with brucella arthritis who admitted to our hospital with diabetic ketoacidosis was mentioned. We would like to emphasize that infections like brucellosis facilitates of the symptoms of diabetic ketoacidosis.

Keywords: Arthritis, diabetic ketoacidosis, brucella

ÖZET

Brusella enfekte hayvanların çiğ süt ürünlerinin tüketimi yoluyla bulaşan zoonotik ve sistemik bir enfeksiyondur. Diyabetik ketoasidoz tip 1 diabetes mellitusun akut bir komplikasyonudur. Enfeksiyonlar diyabetik ketoasidozun yaygın tetikleyicisidir. Bu makalede diyabetik ketoasidoz ile kliniğimize başvuran brusella artritli bir hastadan söz edildi. Brusella gibi enfeksiyonların diyabetik ketoasidoz belirtilerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Artrit, diyabetik ketoasidoz, brusella 


Download Full Text Add to Favorites