EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Combination Therapy Of Valproic Acid And Levetiracetam During Pregnancy And A Lucky Baby: A Case Report

Gebelik Sırasında Valproik Asit ve Levetirasetam Kombinasyon Tedavisi ve Şanslı Bir Bebek: Olgu Sunumu

Davut Baltacı, Ahmet Karatas, Recep Eroz, Aylin Yılmaz, Ahmet Celer, Serkan Karacam, Harun Deler, İsmail Hamdi Kara

ABSTRACT

Antiepileptic agents use during pregnancy create a challenge for health care professionals. The ideal management of pregnant women with epilepsy requires good achieving. Here, we presented a case of pregnant female with epilepsy on combination therapy with levetiracetam and valproic acid. The case documents positive outcome in a pregnant woman with epilepsy taking levetiracetam and valproic acid during pregnancy.

Keywords: Epilepsy, pregnancy, levetiracetam

ÖZET

Gebelik sırasında antiepileptik ajanların kullanımı sağlık profesyonelleri için özel bir durum oluşturur. Gebe kadınların epilepsi yönetimi başarılı şekilde yapılmalıdır. Bu yazıda levetirasetam ve valproik asit kombinasyon tedavisi altında olan epileptik bir gebe kadın olguyu sunuyoruz. Olgu gebelik sırasında levetirasetam ve valproikasit kullanan kadında elde edilen pozitif sonuçları belgelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, gebelik, levetirasetam 


Download Full Text Add to Favorites