EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

The Relationship Between The Levels Of Folate, Vitamin B12, B6 And Homocystein Among Reproductive Young Women Who Are Smokers And Non-Smokers

Sigara İçen ve Hiç İçmemiş Doğurgan Genç Kadınlarda Folat, Vitamin B12, B6 ve Homosistein Düzeyleri Arasındaki İlişki

Kamile Marakoğlu, Aysel Kırıcı, Hüsamettin Vatansev

ABSTRACT

Aim: We aimed to evaluate the relation between the smoking status and serum levels of folate, vitamin B12, vitamin B6 and homocysteine in smoker and non-smoker women in fertile period in this study.

Material and Methods: This is a cross-sectional study 125 smoker and 125 non-smoker healthy women who were 18–29 years old were included in the study and two groups were similar for age, height and weight. Serum folate, vitamin B12, vitamin B6 and homocysteine levels were determined. By application of a standard questionnaire to all participants, exposure to tobacco smoke and socio-demographic status was recorded.

Results: Serum folate and vitamin B12 concentrations were 11.11±4.15 and 11.75±5.00 nmol/L in smoker and non-smoker women and vitamin B12 levels were 317.13±110.88, 337.28±111.77 pmol/L, respectively (p=0.273, p=0.154). Vitamin B6 levels were 10.31±8.74 and 13.09±7.98 ng/mL in smoker and non-smoker women, respectively and significantly lower in smoker women (p=0.009). Homocysteine concentrations were measured as 11.29±3.27 and 11.09±3.54 μmol/L in smoker and non-smoker women, respectively (p=0.649). A significant negative correlation was found between smoking status and vitamin B6 concentrations (r=-0.165, p=0.009).

Conclusion: In order to maintain normal pregnancy and have healthy generations, supporting young women for giving up smoking in reproductive period is important. Although cessation of smoking is the ideal objective, it is not always attainable. Therefore, some laboratory tests should be performed, detailed information should be given and folate, vitamin B12 and B6 supplementations must be prescribed if necessary for young women in reproductive period.

Keywords: Smoking, folate, vitamin B12, vitamin B6, homocysteine, reproductive period

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada sigara içme durumu ile, sigara içen ve hiç sigara içmemiş doğurganlık çağındaki kadınlarda folat, vitamin B12, vitamin B6 ve homosistein kan düzeylerinin arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Benzer yaş, boy ve kiloda, 18-29 yaş arası sağlıklı 125 sigara içen ve 125 sigara içmeyen 2 grubun kesitsel çalışması yapılmıştır. Serum folat, vitamin B12, vitamin B6 ve homosistein seviyeleri belirlenmiştir. Tüm katılımcıların tütün içimine maruziyeti ve sosyodemografik durumu standart bir anket uygulaması ile kayıt edilmiştir.

Bulgular: Sigara içen ve asla içmemiş olan kadınlarda sırası ile serum folat ve vitamin B12 konsantrasyonu 11.11±4.15 ve 11,75±5,00 nmol/L, ve vitamin B12 düzeyleri 317,13±110,88, 337,28±111,77 pmol/L dir (p=0,273, p=0,154). Sigara içen ve asla içmemiş kadınlarda sırası ile vitamin B6 düzeyleri 10,31±8,74 ve 13,09±7,98 ng/mL’dir ve sigara içen kadınlarda belirgin düşüktür (p=0,009). Sigara içen ve asla içmemiş kadınlarda sırasıyla homosistein konsantrasyonları 11,29±3,27 ve 11,09±3.54 μmol/L olarak ölçülmüştür (p=0,649). Sigara içme durumu ile vitamin B6 konsantrasyonu arasında belirgin bir negatif korelasyon bulunmuştur (r=-0,165, p=0,009).

Sonuç: Normal bir gebelik seyri ve sağlıklı jenerasyonlara sahip olmak için doğurganlık dönemindeki genç kadınların sigara bırakmasının desteklenmesi çok önemlidir. Sigara bırakılması ideal amaç olduğu halde bu her zaman elde edilemeyebilir. Bu nedenle bazı laboratuar testleri yapılmalı, detaylı bilgi verilmeli ve eğer gerekli ise doğurganlık dönemindeki kadınlara folat, vitamin B12 and B6 takviyesi reçete edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, folat, vitamin B12, vitamin B6, homosistein, doğurganlık dönemi 


Download Full Text Add to Favorites