EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Bazı Bitkisel Ekstrelerin Sitotoksitelerinin Araştırılması

Investigation Of Some Herbal Extracts’ Cytotoxicities

Betül Battaloğlu İnanç

ÖZET

Amaç: Kimyasal madde kullanmadan, tamamen bitkisel yağlar kullanılarak, çevre florasına zarar vermeden, alkolsuz, cildi tahriş etmeyen, güvenle kullanımı olan bir sivrisinek kovucu ekstre yapımı planlandı. İnsektisit amaçlı kullanımı olacak bu ekstrelerin, öncelikle böbrek sitotoksisitelerinin araştırılması planlandı.

Yöntemler: Bitkisel yağlardan oluşan, %100 konsantrasyonda, piyasadan temin edilen bitkisel yağlar, ekstrelerin hazırlanmasında kullanıldı. Hazırlanan ekstrelerin, sitotoksisite testleri İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Laboratuvarında yapıldı. Ekstrelerin sitotoksiteleri, sıçan böbrek epitelyum hücrelerine uygulanarak, MTT (3-4,5-dimetil-tiyazolil- 2,5-difeniltetrazolyum bromid) testi ile tespit edildi.

Bulgular: 1. ekstrenin %0,625 konsantrasyonu %93, 2. ekstrenin %0,625 konsantrasyonu %89, 3. ekstrenin %0,625 konsantrasyonu %89 oranında hücre ölümüne sebep olduğu ve hücre proliferasyonunda %50 azalmaya neden olan inhibitör konsantrasyonun yani IC50 dozunun sırasıyla %0,265, %0,256 ve %0,041 olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Öncelikle ‘Bitkisel ise güvenlidir’ anlayışı bir kez daha sorgulanmalı, hele insan için bu ajanlar kullanılacaksa daha özenli olunmasına dikkat edilmelidir. Çalışmamızdaki ekstreler, IC50 konsantrasyonların altında güvenlidir. Bu değerlerde oluşturulan ekstrelerin, sivrisinekleri ne kadar süre uzak tutacağı araştırılmalı ve süreler konusunda netlik kazanılmalıdır. Ekstrelerin, normal hücreler üzerine düşük toksisiteye sahip, yeni insektisid ajanlar olarak değerlendirilmeleri için de daha fazla çalışma yapılması planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sivrisinek kovucu, doğal, insan

ABSTRACT

Aim: Completely using vegetable oils, non-chemicals and non-alcoholic ingredients, an anti-mosquito repellent, non-irritant for skin and environment, was planned to produce. As a first step, our aim was to investigate the renal cytotoxicity of these extracts which will be used as insecticides was aimed.

Methods: The all-natural oils obtained from the market were used in 100% concentration. Extracts were prepared, cytotoxicity tests were performed at Istanbul University Faculty of Pharmacy, Laboratory of Toxicology. Extracts were applied to rat kidney epithelial cells to determine the cytotoxicity with MTT test (3-4,5-dimetil-tiazolil-2,5-difeniltetrazolium bromid).

Results: 0.625% concentrations of 1st, 2nd and 3rd extracts' caused cell death in 93%, 89% and 89%, respectively. Their IC50 doses -inhibitory concentration causing a 50% decrease in cell proliferation- were found 0.265%, 0.256% and 0.041%, respectively.

Conclusions: First of all, 'If it is herbal, it is safe to use' concept must be once more questioned, and they must be very carefully handled especially if these agents will be used for the humans. Under the IC50 concentrations, the extracts were safe in our study. The repelling time of the extracts produced in these values must be investigated and this periods must be clear. Further studies should be performed in order to use these extracts as new insecticid agents with low toxicity on normal cells.

Keywords: Anti-mosquito repellent, natural, human 


Download Full Text Add to Favorites