EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,549

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 2, Number 3, 2013


101. Complementary-Alternative Methods and Cognitive Behavioral Therapies in the Management of Sleep Disorders
Uyku Bozukluklarının Yönetiminde Tamamlayıcı-Alternatif Metotlar ve Bilişsel Davranışsal Terapiler
Kenan Taştan, Memet Isik, Rabia Sebnem, U. Zeynep Avsar, Turan Set
Euras J Fam Med 2013;2(3):101-106.

107. Osteoporozun Sınıflandırılması, Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Bir Dakikalık Osteoporoz Risk Testi
Classification of Osteoporosis, Determining Risk Factors and One Minute Osteoporosis Risk Test
Nursel Üstündağ, Murat Korkmaz, Ahmet Öksüzkaya, Özlem Balbaloğlu, İrep Karataş Eray
Euras J Fam Med 2013;2(3):107-114.

115. Özgün Bir Organik Sebebi Olmayan Tinnitusta, Tinnitus Şiddetinin Anksiyete Düzeyiyle İlişkisi
The Association Between Anxiety Level And Tinnitus Severity in Unspesific Tinnitus Without Organic Cause
Ufuk Bal, Onur Sürmegözlüer, Ersin Akpınar
Euras J Fam Med 2013;2(3):115-120.

121. İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of PAP Smear Results of Patients Over 40 Years of Age Attending to the Gynecology Clinic of Istanbul Şişli Etfal Training and Research Hospital
Binnur Tağtekin Sezer, Önder Sezer, Dilek Toprak, Naile İnci Davas
Euras J Fam Med 2013;2(3):121-126.

127. Sigara İle İlgili Yasal Düzenlemenin Sağlık Personelinin Sigara Kullanımına Etkileri
The Effects Of Legal Regulations On Smoking Status Of Health Care Providers
Aynur Öztürk Özer, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu
Euras J Fam Med 2013;2(3):127-132.

133. Risky Behaviors and Conditions To Have Hepatitis B Virus in High School Students
Lise Öğrencilerinde Hepatit B Virüsüne Yönelik Riskli Davranış ve Durumlar
Turan Set, Abdul Sattar Khan, Hamit Acemoğlu
Euras J Fam Med 2013;2(3):133-138.

139. Determination of Job Satisfaction And Affecting Working Factors In Healthcare Providers In A Tertiary Care Hospital In Turkey
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında İş Doyumu ve Etkili Olabilecek Çalışma Koşullarının Belirlenmesi
İsmail Hamdi Kara, Davut Baltacı, Gülşen Atar, Aylin Yılmaz, Mehmet Serkan Karaçam, Mehmet Harun Deler, Sabri Aktüre
Euras J Fam Med 2013;2(3):139-146.

147. Santral Pontin Myelinolizis: İki Olgu Sunumu
Central Pontine Myelinolysis: Report Of Two Cases
Özgür Enginyurt, Tuba Aydemir Özcan, Feriha Özer, Aytül Mutlu, Lütfü Hanoğlu
Euras J Fam Med 2013;2(3):147-150.

151. Aile Hekimliği Servisine Baş Dönmesi ve Kulak Çınlaması Şikayetleriyle Başvuran Glioblastoma Multiforme Olgusu
A Case of Glioblastoma Multiforme Where The Patient Checks Into The Family Medicine Polyclinic With Complaints of Dizziness And Tinnitus
Halil Akbulut, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı, Muhammed Erdal, Aydoğan Aydoğdu
Euras J Fam Med 2013;2(3):151-154.

155. Isn't It Time To Add Spirituality To Holistic Biopsychosocial Approach?

Ismail Kasım
Euras J Fam Med 2013;2(3):155-156.