EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Complementary-Alternative Methods and Cognitive Behavioral Therapies in the Management of Sleep Disorders
Uyku Bozukluklarının Yönetiminde Tamamlayıcı-Alternatif Metotlar ve Bilişsel Davranışsal Terapiler
Kenan Taştan, Memet Isik, Rabia Sebnem, U. Zeynep Avsar, Turan Set

ABSTRACT

Sleep disorders are common among adults; impair quality of life and associated with co-morbidities. Complementary-alternative methods (CAM) and cognitive behavioral therapies have an important place among the treatment options. Natural compounds, especially herbs and herbal oils are widely used in the treatment of sleep disorders. Valerian and Chamomile are most frequently preferred herbal remedies. Biologic compounds such as L-tryptophan and melatonin increase sleep quality. Acupuncture, acupressure, facial massage, foot massage, reflexology, yoga and tai chi have positive effects on sleep induction and quality. Hypnosis is effective on sleep induction, in the treatment of parasomnias and sleep paralyses. Cognitive behavioral therapies help patients to identify behaviors that cause sleep problems and replace them with positive thoughts and behaviors. Patients are educated about the reason of sleep problems and encouraged to change their beliefs that negatively affect their ability to sleep, develop good sleep habits by avoiding behaviors that keep them awake. As a result, non-pharmacological therapies and different CAM modalities may be helpful in the treatment of sleep disorders on the patients who do not prefer to use pharmacological therapies.

Keywords: herbs, acupuncture, yoga, tai chi, cognitive behavioral therapies

ÖZET

Uyku bozuklukları yetişkinler arasında yaygındır; hayat kalitesini bozar ve komorbiditeler ile ilişkilidir. Tedavi seçenekleri arasında tamamlayıcı-alternatif metotların (TAM) ve bilişsel davranışsal terapilerin önemli bir yeri vardır. Doğal bileşikler özellikle bitkiler ve bitkisel yağlar uyku bozukluğunun tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar. Kediotu ve sarı papatya en çok sıklıkta tercih edilen bitkisel çözümlerdir. L-triptofan ve melatonin gibi biyolojik bileşikler uyku kalitesini arttırırlar. Akupunktur, akupres, yüz masajı, ayak masajı, refleksoloji, yoga ve tai chi‘nin uyku indüksiyonu ve kalitesi üzerine pozitif etkisi vardır. Uyku paralizileri ve parasomni tedavisinde, uyku indiksiyonunda hipnoz etkilidir. Bilişsel davranışsal terapi hastaların uyku problemine yol açan davranışları tanımlamalarına ve onları pozitif düşünce ve davranışlarla değiştirmesine yardımcı olur. Hastalar uyku problemlerinin sebepleri hakkında bilgilendirilir ve uyuma yetilerini negatif etkileyen inanışlarını değiştirmeleri, kendilerini uyanık tutan davranışlardan kaçınarak iyi uyku alışkanlığı edinmeleri için cesaretlendirilirler. Sonuç olarak farmokolojik olmayan terapiler ve değişik TAM modaliteleri, farmakolojik terapiyi tercih etmeyen hastaların uyku bozukluklarının tedavisinde yardımcı olabilirler.

Anahtar Kelimeler: bitkiler, akupunktur, yoga, tai chi, bilişsel davranışsal terapiler 


Download Full Text Add to Favorite