EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Aile Hekimliği Servisine Baş Dönmesi ve Kulak Çınlaması Şikayetleriyle Başvuran Glioblastoma Multiforme Olgusu
A Case of Glioblastoma Multiforme Where The Patient Checks Into The Family Medicine Polyclinic With Complaints of Dizziness And Tinnitus
Halil Akbulut, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı, Muhammed Erdal, Aydoğan Aydoğdu

ÖZET

Beyin kanserleri toplumda az sıklıkla görülen (Yüzbinde üç-beş) ve genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, işitme kaybı, çınlama, bulantı, orbital baskı-ağrı, unutkanlık gibi nonspesifik semptomlar veren bir kanser tipidir. Bu nedenle sıklıkla erken dönemde atlanılabilmekte ve bu durum hastanın sağkalımını olumsuz etkilemektedir. Aile Hekimliği servisleri hastaların ilk başvuru merkezi olup; sürekli yapılacak takipler ile hastalar daha erken yakalanabilecektir. Hekimlerin beyin kanseri semptomlarını bilmeleri erken tespit açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: glioblastoma multiforme, kanser, tanı, beyin

ABSTRACT

Brain cancer is type of cancer which is rarely seen in the society (3-5 percent of 100.000) and usually has nonspecific symptoms like headache, dizziness, loss of hearing, tinnitus, nasuea, orbital stress and pain, amnesia. Because of this reason, it can be missed out at early periods of the disease and this situation makes a negative affect on the patient's survival. The family medicine service is the first application patient and the patients can be determined earlier by continious follow-ups. Doctors' knowledge on brain cancer symptoms is important for determining the disease earlier.

Keywords: glioblastoma multiforme, cancer, diagnosis, brain 


Download Full Text Add to Favorite