EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Knowledge, Attitudes and Behavior Regarding Family Medicine Practices of Family Physicians in the City of Kahramanmaraş, Turkey

Kahramanmaraş İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uygulamaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları

Mustafa Haki Sucakli, Hamit Sirri Keten, Mustafa Celik, Ali Ozer, Hasan Cetin Ekerbicer

ABSTRACT

Aim: To reveal knowledge, attitudes and behaviors regarding family medicine practices of family physicians working in the city of Kahramanmaraş, Turkey.

Methods: Out of 119 physicians, 85 (71.4%) gave informed consent and participated in the questionnaire study.

Results: Of 85 physicians, 31 (36.5%) reported that they had insufficient knowledge about the family medicine system which was newly put into practice. Seventeen physicians (20%) disagreed that the family medicine system can solve problems with primary health care, but that 52 physicians (61.2%) agreed that the family medicine system can solve some of these problems. In addition, 54 physicians (63.5%) thought that the new system would have a positive effect on preventive medicine practices and 35 physicians (41.2%) thought that the system would help decrease use of medications. Fifty physicians (58.8%) complained that training offered for adaptation into the new system was not very effective.

Conclusion: It is of great importance that the family medicine system, newly put into practice in Turkey, should be introduced effectively in order to increase public awareness and service providers should be offered appropriate training. To this aim, training programs, seminars and conferences should be organized in cooperation with the departments of family medicine at universities.

Keywords: Family medicine, knowledge, attitudes, behavior

ÖZET

Amaç: Kahramanmaraş il merkezinde çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği uygulamaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını belirleyerek aile hekimliği politikaları ve eğitimlerine yol gösterici verilere ulaşılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmaya Kahramanmaraş il merkezinde bulunan 41 aile sağlığı merkezinde görev yapan hekimler dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında 119 hekimden 85’ine (%71.4) ulaşıldı. Hekimlerin aydınlatılmış onamı alınarak 26 sorudan oluşan anket uygulandı.

Bulgular: Katılımcıların 31’i (%36,5) aile hekimliği sistemi konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu, 50’si (%80,6) Aile hekimliği sisteminin topluma tanıtılmasına yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Hekimlerin 17’si (%20) aile hekimliği sisteminin ülkemizdeki birinci basamak sorunlarını çözemeyeceğini, 52’si (%61,2) kısmen çözebileceğini ve 14’ü (%16,5) çözebileceğini düşünmektedir. Ayrıca 54’ü (%63,5) yeni sistemden koruyucu sağlık hizmetlerinin olumlu etkileneceği ve 35’i (%41,2) ise ilaç tüketiminin azalacağı kanaatini taşımaktadır. Birinci basamak uyum eğitimlerinin yeterli olup olmadığı sorusuna hekimlerin 50’si (%58,8) yetersiz olduğu cevabını vermişlerdir.

Sonuç: Ülkemizde yeni geçilen aile hekimliği sisteminin tanıtılması, gerek toplumun bilinçlendirilmesi gerekse de hizmet sunucularının eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle üniversite aile hekimliği anabilim dalları ile ortaklaşa eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenmelidir. Hekimlerin uzmanlık eğitim süreçlerinin planlanmasında bilimsel bakışın ön planda tutulması ve uzmanlık eğitiminin tıpta uzmanlık tüzüğüne göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Aile Hekimliği, bilgi, tutum, davranış 


Download Full Text Add to Favorites