EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Türkiye’de Yaşlı Evde Bakım Hizmetleri

Elderly Home-Care in Turkey

Uğur Bilge, Ömür Elçioğlu, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu

ÖZET

Toplumlar yaşlandıkça buna bağlı olarak yaşlı popülasyonun oranı da artmaktadır. Yaşlı hastalar ve aileleri bu yaş grubuna özel fonksiyonel ve fiziksel yetersizlikler gibi problemlerle yüzleşmek zorunda kalmakta ve sosyal sağlık bakım alternatiflerini bulmaya çalışmaktadırlar. Bu derlemenin amacı evde bakım hizmetleri mevzuatının önemli noktalarını tartışmaktır.

Anahtar kelimeler: evde bakım, yaşlı, mevzuat

ABSTRACT

As populations are getting older, percentage of elderly people is increasing as well. The older people and their families have to face health problems like functional and physical inadequacies which are specific to that age period and try to find social health-care alternatives. In this review article, the aim is to discuss the points of home-care legislation in Turkey.

Keywords: home-care, elderly, legislation 


Download Full Text Add to Favorites