EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 120,047

 

Türkiye’de Yeni Bir Aşı Uygulaması: Hepatit A

Implementation of a New Vaccine in Turkey: Hepatitis A

Hasan Hüseyin Avcı, Engin Burak Selçuk, Erkan Pehlivan, Hülya Elbe

 

How to cite / Atıf için: Avcı HH, Selçuk EB, Pehlivan E, Elbe H. Türkiye’de Yeni Bir Aşı Uygulaması: Hepatit A. Euras J Fam Med 2014;3(1):9-14.

 

ÖZET

Hepatit A insanlık tarihinin bilinen en eski hastalıklarından biridir. Kendi kendini sınırlayan bir hastalık olan Hepatit A hastaların küçük bir kısmında fulminant hepatit ve ölümle sonuçlansa da, akut hepatit A’nın iyileşme süresinin yetişkinlerin %15’inde 6 aya kadar uzayabilmesi önemli ekonomik ve işgücü kayıplarına neden olabilmektedir. Hepatit A enfeksiyonu bulunan olgularda ölüm oranı %0,01-%0,03 oranında görülse de yaş ilerledikçe bu oran artmaktadır.

Hepatit A, dünya çapında aşı ile önlenebilir bir hastalıktır. Günümüzde 4 inaktive aşı Hepatit A virüsü enfeksiyonuna karşı uluslar arası düzeyde kullanılmaktadır ve 4 aşının tümü uzun dönemde etkin ve güvenli koruma sağlamaktadır. Dünya sağlık örgütü orta endemik bölgeler için ulusal aşılama önerirken, yüksek endemik bölgeler için yoğun aşılama önermemektedir. Tek doz aşı kısa dönem koruma sağlarken, günümüzde uzun dönem koruma için 2 doz aşı önerilmektedir. Bugüne kadar milyonlarca kişi Hepatit A virüsü’ ne karşı aşılanmış buna rağmen şimdiye kadar aşı iyi tolere edilmiş ve hiçbir ciddi yan etki olayı istatistiksel olarak aşı kullanımı ile ilişkilendirilmemiştir.

Anahtar kelimeler: hepatit A, hepatit A aşıları, Türkiye

ABSTRACT

Hepatitis A, which is one of the best-known diseases in the human history is a self-limited disease and result in fulminant hepatitis and death in a small proportion of patients. But time to complete recovery from acute hepatitis A may be as long as 6 months in up to 15% of adults, resulting in significant economic and productivity losses. Hepatitis A viral infection have shown a case fatality rate of only 0.01% to 0.03%, but this rate increases with advancing age.

Hepatitis A is a worldwide vaccine-preventable infection. Currently, four inactivated vaccines against Hepatitis A virus are internationally available and all four vaccines are safe and effective, with long-lasting protection. The World Health Organization recommends universal hepatitis A vaccination in intermediate areas; however, there is no need of mass vaccination in high endemicity regions. Although one dose of vaccine provides at least short-term protection, currently recommend two doses to ensure long-term protection. Millions of persons have now been vaccinated against Hepatitis A virus nevertheless the current vaccines are well tolerated and no serious adverse events have been statistically linked to their use.

Keywords: hepatitis A, hepatitis A vaccines, Turkey 


Download Full Text Add to Favorites