EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Askeri Birlikte Kızamık Salgını

Measles Outbreak in Military Unit

Emine Parlak, Mehmet Parlak

ÖZET

Kızamık, akut, ateşli, döküntülü ve çok bulaşıcı bir infeksiyon hastalığıdır. Çocuklar için ciddi komplikasyonların ve ölümün önemli bir nedenidir. Aşılanmayan ve hastalığı geçirmeyen yetişkinlerde de salgınlar yapabilir. En sık görülen, en ciddi komplikasyonu pnömonidir. Deri döküntüleri olan kliniği uyumlu yetişkin hastalarda aşılı dahi olsa ayırıcı tanıda kızamık düşünülmelidir. İki vakamızında kızamık için tipik prodrom belirtileri, kataral belirtileri, ateşleri, enantemleri ve ekzantemleri vardı. Bu vakalar askeri birlikteki kızamık salgınından etkilendikleri, aşılanmalarına rağmen kızamık geçirdikleri için paylaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: kızamık, koplik lekeleri, salgın
EKMUD 2013 Bilimsel Platformunda poster olarak sergilenmiştir.

ABSTRACT

Measles is an acute, fever, rash, and very contagious infectious disease. For children is an important cause of severe complications and death. Measles could be outbreak without immunize people and not to passed before it. The most common, the most serious complication of pneumonia. The clinic is compatible with skin rashes of measles should be considered in the differential diagnosis of adult patients, even if vaccinated. İn two cases typical prodromal symptoms for measles, catarrhal symptoms, fever, rashes and had exanthemas. These cases are affected by an outbreak of measles military unit, in spite of vaccination of measles were shared to spend.

Keywords: measles, koplik’s spots, outbreak Presented as poster presentation in EKMUD 2013. 


Download Full Text Add to Favorites