EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Psikiyatri Servisinde Fibromiyaljik Bir Hasta: Olgu Sunumu

Fibromyalgic Patient in a Psychiatry Clinic: A Case Report

Orhan Polat Örs, Mustafa Tokdemir, İpek Perçinel, Sercan Belirgan, Ceren Gökdağ, Kurtuluş Öngel, Ali Saffet Gönül

ÖZET

Fibromiyalji, belli hassas noktalarda yaygın ağrı ile kendini belli eden, psikiyatrik bozukluklar ile birliktelik gösteren bir rahatsızlıktır. Poliklinik hizmetlerinde başvuruların önemli bir kısmını oluşturur. Birliktelik gösterdiği psikolojik hastalıklar, kas iskelet sistemine ait semptomları taklit ederek tanı ve tedavide güçlüğe neden olabilir. Sıklığı hayli yüksek olan bu rahatsızlığın tanınabilmesinde faydalı olabilmesi açısından; bu makalede, psikiyatri servisinde fibromiyalji tanısıyla takip edilen bir hasta olgu sunumu olarak özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: affektif bozukluk, ağrı, fibromiyalji.

ABSTRACT

Fibromyalgia is a condition which is manifested by widespread pain on defined tender points and associated with psychiatric disorders. Disease constitudes an important part of the applications to outpatient services. Associated psychologic diseases may cause difficulty in diagnose and treatment by mimicing the musculoskeletal system symptoms. To be helpful for the diagnose of this condition which has a very high frequency; an inpatient from psychiatry service with a diagnose of fibromyalgia was summarized below.

Keywords: affective disorder, pain, fibromyalgia 


Download Full Text Add to Favorites