EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Hipnoz ile Kekemelik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Treating Stuttering with Hypnotherapy: A Case Report

Kenan Taştan, Turan Set, Yasemin Çayır, Ümmü Zeynep Avşar

ÖZET

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, kekemeliğin daha çok psikososyal nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu yazıda kekemeliği olan ve hipnoterapi yöntemleri ile tedavi edilen bir olgunun tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: kekemelik, hipnoterapi, aile hekimliği, stres

ABSTRACT

The exact cause of stuttering is unknown but it is thought to be due to psychosocial reasons. In this article we aimed to discuss a case with stuttering and treated with hypnotherapy.

Keywords: stuttering, hypnotherapy, family medicine, stress 


Download Full Text Add to Favorites