EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,558

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 3, Number 2, 2014


65. Birinci Basamakta Kronik Yorgunluk Sendromu Yönetimi
Management of Chronic Fatigue Syndrome in Primary Care
İlknur Aslan, Mehmet Halis Tanrıverdi, Pakize Gamze Erten Bucaktepe
Euras J Fam Med 2014;3(2):65-68.

69. Psikiyatri Polikliniğinde Takip Edilen Depresyon Hastalarında Hemogram Sonuçları ile Serum Folik Asit ve Vitamin B12 Düzeylerinin İncelenmesi
Determination of Hemogram, Folic Acid and B12 Vitamin Levels of Depression Patients Followed Up in Psychiatry Outpatient Clinic
İsmail Hamdi Kara, Hesna Gül Çeler, Aylin Yılmaz, M. Harun Deler, Leziz Hakan, Davut Baltacı, Ahmet Ataoğlu, Ramazan Memişoğulları
Euras J Fam Med 2014;3(2):69-78.

79. The Knowledge About Cardiovascular Risk Factors Among Students in a Faculty of Health Sciences
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri
Eylem Paslı Gurdogan, Seda Kurt, Serap Unsar
Euras J Fam Med 2014;3(2):79-84.

85. Current Position of Family Medicine in Undergraduate Medical Education in Turkey
Türkiye’de Aile Hekimliğinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimindeki Yeri
Selcuk Mistik, Dilek Toprak, Gulsen Ceyhun Peker
Euras J Fam Med 2014;3(2):85-90.

91. Obez Çocuklar Daha mı Mutsuz? Depresyon, Beden Algısı ve Kaygı Durumları
Are Obese Children Unhappy? State of Depression, Body Image and Anxiety
Pınar Doruk, Hülya Yıkılkan, Nurcan Akbaş Güneş, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu
Euras J Fam Med 2014;3(2):91-98.

99. Mushroom Consumption Despite Its Risks; Habits and Beliefs of the People in Central Anatolia
Risklerine Karşın Mantar Tüketimi; Orta Anadolu’da İnsanların Alışkanlık ve İnanışları
Aysegul Uludag, Ahmet Uludag, Arif Alper Cevik, Ilhami Unluoglu
Euras J Fam Med 2014;3(2):99-104.

105. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi
Internal Reliability Analysis of Turkish Version of Fertility Quality of Life Questionnaire
Ayça Çetinbaş, Hamdi Nezih Dağdeviren, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Önder Sezer
Euras J Fam Med 2014;3(2):105-110.

111. Aile Sağlığı Birimimize Başvuran Hastaların Sağlık Hizmeti Tercihi ve Evde Sağlık Hizmetinin Yeri
Health Care Preferences of Patients Admitted to the Family Health Center and the Role of Home Care
Yusuf Haydar Ertekin, Yasemin Korkut, Hülya Ertekin
Euras J Fam Med 2014;3(2):111-115.

116. Acute Cholecystitis in a Large Calculous Gall Bladder with Multiple Polipozis
Çoklu Polipli, Taşlı Büyük Safra Kesesinde Akut Kolesistit
Muhtesem Erol Yayla
Euras J Fam Med 2014;3(2):116-118.

119. Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi: Bir Olgu Sunumu
Cyanide Toxicity Caused by Apricot Kernel: A Case Presentation
Mehmet Halis Tanrıverdi, Cem Uysal, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, Enes Arıca, Velat Şen
Euras J Fam Med 2014;3(2):119-122.