EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi: Bir Olgu Sunumu

Cyanide Toxicity Caused by Apricot Kernel: A Case Presentation

Mehmet Halis Tanrıverdi, Cem Uysal, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, Enes Arıca, Velat Şen

ÖZET

Siyanid bir siyanür bileşiği olup çok çabuk toksik etki gösteren maddelerden biridir. Siyanid bileşikleri doğada çeşitli şekillerde bulunabilir ve kimyasal yollarla üretilebildiği gibi farklı canlılar tarafından da üretilebilir.  Çok ağır klinik tablolara ve yaşamı tehdit eden durumlara neden olabilen siyanid zehirlenmesi ağızdan, solunum veya cilt yoluyla oluşabilir. Ağızdan siyanid zehirlenmesi daha çok siyanojenik glikozid içeren gıdaların alınması sonucu oluşur. Başlangıç semptomları nonspesifiktir ve tanı çok zordur. Bu çalışmamızda, bir avuç yaş kayısı çekirdeği yedikten yaklaşık 30 dakika sonra bilinç kaybı tablosu ile Dicle Üniversitesi Acil Servisine getirilen 4 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Öykü, klinik ve laboratuvar bulguları ile akut siyanür zehirlenmesi düşünülen olguya mide lavajı uygulanıp aktif kömür ve hemodinamik destek verilerek çocuk yoğun bakıma transfer edildi. Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nden antidotu olan hidroksokobalamin getirtildi. Antidot kullanılmasına gerek kalmadan bilinci açılan hasta yatışının üçüncü gününde şifa ile taburcu edildi. Erken başvuru, doğru tanı ve uygun tedavinin hayatı tehdit edebilen bu olguların iyileşmesinin esası olduğu kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: kayısı çekirdeği, siyanidler, zehirlenme, tanı, hidroksokobalamin

ABSTRACT

Cyanide is a cyano-compound which quickly shows toxic effects. Cyanide compounds are found in nature in variable forms and it can be produced by various living organisms as well as chemical ways. Cyanide toxicity which causes serious clinical and life threatening effects can occur when it is taken by inhalation and absorption through the skin or taken by orally. Oral cyanide toxicity is mostly occurred by consumption of foods including cyanogenic glycosides. Onset symptoms are non-specific and the diagnosis is very hard. In this case study, 4 years old boy who applied to emergency department with an unconscious state 30 minutes after eating a handful of fresh apricot seeds. The case was considered as acute cyanide toxicity with clinical and laboratory symptoms and gastric lavage performed. After having been given activated charcoal and hemodynamic support, the child was transferred to intensive care unit. Antidote kit, hydroxocobalamin was brought from Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Center. The child’s consciousness unfolded without using the antidote and at the third day of the hospitalization he had discharged from the hospital with full recovery. It is understood that early application and right diagnosis with proper treatment are the main principals for the healing of those life threatening cases. 

Keywords: apricot kernel, cyanides, poisoning, diagnosis, hydroxocobalamin  


Download Full Text Add to Favorites