EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Acute Cholecystitis in a Large Calculous Gall Bladder with Multiple Polipozis

Çoklu Polipli, Taşlı Büyük Safra Kesesinde Akut Kolesistit

Muhtesem Erol Yayla

ABSTRACT

Acute cholecystitis is an acute inflammatory disease of the gallbladder. More than 90% of cases of acute cholecystitis are associated with cholelithiasis. As in our case, a palpable mass is present in one quarter of patients after 24 hours of symptoms. Ultrasonography detects cholelithiasis in about 98% of patients. Gallbladder polyps are often detected incidentally. About 5% of the healthy population is expected to have gall bladder polyps. The risk of malignancy is increased in polyps with diameters of 10 mm or greater, patients aged over 50 years, coexisting gallstones and rapid growth of polyps. We would like to represent a case of acute calculous cholecystitis with multiple polyps and large gall bladder in an elderly patient.

Keywords: cholecystitis, polyps, cholelithiasis

ÖZET

Akut kolesistit safra kesesinin akut inflamatuar hastalığıdır. Akut kolesistitli vakaların %90’ı taşlı kolesistittir.Vakamızda olduğu gibi, 24 saat süren semptomlar sonrası dörtte bir hastada palpe edilebilen bir kitle oluşur. Ultrason %98 hastada kolelityazisi saptar. Safra kesesi polipleri ise sıklıkla rastlantısal olarak saptanır. Sağlıklı populasyonun %5’inde safra kesesi polibi olması beklenir. 10 mm ve üstü, 50 yaş üstü ve eşlik eden safra kesesi taşları ve hızlı büyüyen poliplerde malignensi riski artmıştır. Bu vakada, yaşlı bir hastada multipl polipli, taşlı ve büyük safra keseli kolesistit olan bir hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: kolesistit, polipler, kolelityazis


Download Full Text Add to Favorites