EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,559

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 3, Number 3, 2014


123. Tıpta Doçentlik Derecesi İçin Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Daha Objektif Olabilir?
How to Improve Objectivity in Assessment and Evaluation in Associate Professorship Examination
Zekeriya Aktürk
Euras J Fam Med 2014;3(3):123-126.

127. Performance Evaluation of Teachers in Family Medicine in Turkey
Türkiye’de Aile Hekimliği Öğretim Üye ve Görevlilerinin Performans Değerlendirmesi
Selcuk Mistik, Dilek Toprak, Gulsen Ceyhun Peker
Euras J Fam Med 2014;3(3):127-134.

135. Women’s Attitudes About Abortion And Contraceptive Methods: A Sample of Edirne
Kadınların Kürtaja Bakış Açıları ve Aile Planlamasi ile İlgili Tutumları: Edirne’nin Bir Örneklemi
Hatice Kahyaoglu Sut
Euras J Fam Med 2014;3(3):135-138.

139. Predictors of Sick Leave and Prevalance After Occupational Back Pain In Turkish Industrial Workers: The Differential Role of Work-Related and Psychosocial Risk Factors
Türk Sanayi İşçilerinde Mesleksel Bel Ağrısı Prevalansı ve İş Günü Kaybının Belirleyicileri: İşle İlişkili Fiziksel Faktörlerin ve Psikososyal Risk Faktörlerinin Ayırıcı Rolü
Julide Oncu, Berrin Durmaz
Euras J Fam Med 2014;3(3):139-148.

149. Surgical Hand Antiseptic Potential of Oregano Essential Oil
Oregano Esansiyel Yağlarının Cerrahi El Antiseptik Özelliği
ErhanYengil, Metin Temel, Vedat Uruc, Cengiz Cevik, Erkan Yula, Omer Serkan Yildiz, Cansu Onlen, Mehmet Arslan
Euras J Fam Med 2014;3(3):149-156.

157. Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Sağlık Denetim Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkisi
Health Locus of Control Perception and Influence on Health Behavior in Persons Admitted to Family Health Center
Levent Hekimoğlu, Nazlı Şensoy
Euras J Fam Med 2014;3(3):157-162.

163. Üriner Enfeksiyonlarda Lökosit Esteraz Pozitifliği
Leukocyte Esterase Positivity in Urinary Tract Infections
Burcu Kökoğlu, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu
Euras J Fam Med 2014;3(3):163-165.

166. Brusellozis’e Bağlı Pansitopeni: Olgu Sunumu
Pancytopenia Due To Brucellosis: A Case Report
Hüsna Şengül Yıldırım, Emine Parlak
Euras J Fam Med 2014;3(3):166-168.