EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Tıpta Doçentlik Derecesi İçin Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Daha Objektif Olabilir?

How to Improve Objectivity in Assessment and Evaluation in Associate Professorship Examination

Zekeriya Aktürk

ÖZET

Doçentlik sınavı Türkiye’deki akademisyenlik sürecinde önemli bir mihenk taşıdır. Akademik yükselme için zaman ve emek harcayan akademisyenlerin çoğu kez endişe duyarak girdikleri doçentlik sınavının da diğer ölçme-değerlendirme uygulamaları gibi belli prensiplere dahil olması beklenmelidir. Bununla birlikte, gerek eser inceleme, gerekse sözlü sınav aşamalarında kesin ölçütler tanımlanmadığından zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu makalede aile hekimliği doçentlik adayları için sınavın objektiflik durumunun tartışılması ve daha objektif karar vermeye yardımcı olabilecek önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.

Doçentlik sınavında daha objektif yaklaşımlara ihtiyaç olmakla birlikte, sınavın doğası gereği tamamen yapılandırılmış, objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması uygun görünmemektedir. Bununla birlikte, belirli oranda iyileştirmeler ve standardizasyona ihtiyaç duyulduğu da göz ardı edilmemelidir. Doçentlik sınavının eser inceleme aşaması için bir puanlama sistemi, sözlü sınav için ise sözlü sınavlar için genel geçer prensiplerin kullanılması faydalı olacaktır.

Anahtar kelimeler: ölçme, değerlendirme, doçentlik, sınav

ABSTRACT

Associate professorship exam in Turkey is an important cornerstone in the long way of academic promotion. This exam being an important source of anxiety for the candidates is expected to undergo the same principles as other assessment and evaluation procedures. Still some problems are observed due to the lack of strict objective criteria in the oral as well as file review phases of the exam. In this article, the need for objective criteria in the associate professorship exam are discussed and some suggestions made to help improving the exam.

Although there is need for a more objective approaches in the associate professorship exam, due to the nature of the exam, it is probably not possible to have a strictly structured and objective assessment and evaluation methods in this exam. Still we should not neglect that there is a substantial need for improvement and standardization of the exam. A scoring system for the file review phase together with the widely accepted principles of oral exams will be helpful to improve the associate professorship exam in Turkey.

Keywords: assessment, evaluation, associate professorship, examination


Download Full Text Add to Favorites