EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Surgical Hand Antiseptic Potential of Oregano Essential Oil

Oregano Esansiyel Yağlarının Cerrahi El Antiseptik Özelliği

ErhanYengil, Metin Temel, Vedat Uruc, Cengiz Cevik, Erkan Yula, Omer Serkan Yildiz, Cansu Onlen, Mehmet Arslan

ABSTRACT

Aim: Although the antimicrobial properties of essential oils have been known for a long time they have not been used for surgical hand antisepsis so far. The aim of this study was to test the surgical hand antiseptic properties of Origanum minutiflorum essential oil. 

Methods: Surgical hand antiseptics containing 0, 4, 8, 16, and 32% essential oil were compared with povidone-iodine. Fifteen volunteers were assigned for each antiseptic solution. Fingertip imprints were taken on agar plates before treatment (t0), just after hand treatment (t1) and three hours after gloving with sterile powder-free surgical gloves (t2). The bacterial colony counts and bacterial genus number were evaluated. 

Results: No antibacterial effect was seen in 0% oregano essential oil group. The results in 32% essential oil group and povidone-iodine group were similar. Bacterial colony counts reduction in povidone-iodine scrub group was greater than the 16% essential oil group at t1, but the difference between both groups disappeared at t2. The reductions of bacterial genus number at t1 in povidone-iodine scrub group was higher than the 4% essential oil group, but it was similar at t2.

Conclusion: Oregano essential oil has strong and long-acting antiseptic properties on hand pathogens. Hand treatment with 32% oregano essential oil containing hand antisepsis is equivalent to the hand antisepsis with conventional povidone-iodine scrub. Oregano essential oil containing antiseptic solutions have very strong effects in reducing the bacterial genus number even in low concentrations. Oregano essential oil containing hand antisepsis could be suggested for biodegradable and eco-friendly natural microbicidal activities

Keywords: antisepsis, origanum, fatty acids, essential, povidone-iodine

ÖZET

Amaç: Esansiyel yağlar uzun zamandan beri bilinmesine karşın şimdiye kadar el antisepsisinde kullanılmamıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız Origanum minutiflorum (kekik) esansiyel yağının cerrahi el antisepsi özelliğini araştırmaktır.  

Yöntemler: %0, 4, 8, 16 ve 32 oranlarında esansiyel yağ içeren solüsyonlar povidon-iyot ile karşılaştırıldı. Herbir solüsyon için 15 kişi kullanıldı. Ekim, parmak ucu izi şeklinde agar besiyerine antisepsi işleminden once (t0), hemen sonra (t1) ve üç saatlik pudrasız steril cerrahi eldiven kullanımından sonra (t2) yapıldı. Bakteriyel koloni sayıları ve cins sayıları değerlendirildi. 

Sonuç: Oregano esansiyel yağlarının el patojenleri üzerine güçlü ve uzun etkili antiseptik özelliği vardır. %32 oranında oregano esansiyel yağ içeren solüsyonun antiseptik özelliği geleneksel olarak kullanılan povidon-iyot scrub ile eşdeğerdir. Oregano esansiyel yağ içeren antiseptik solüsyonları düşük konsantrasyonlarda bile bakteriyel cins sayılarını düşürmektedir. Çevre dostu, biobozunur doğal bir mikrobisid olduğundan dolayı mevcut antiseptiklere alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: antisepsi, oregano, yağ asitleri, esansiyel, povidon-iyot


Download Full Text Add to Favorites