EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,554

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 4, Number 1, 2015


1. Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati
Homeopathy: A New Shining Integrative Medicine Method in Turkey
Önder Sezer
Euras J Fam Med 2015;4(1):1-6.

7. Mezuniyet Öncesi Aile Hekimliği Eğitimi: WONCA ve ÇEP Çerçevesinde Bir Program Önerisi
Undergraduate Family Medicine Training: A Program Proposal in the WONCA and National Core Curriculum Framework
Turan Set, Zekeriya Aktürk, Elif Ateş, Ümit Avşar, Kenan Taştan
Euras J Fam Med 2015;4(1):7-16.

17. Learner Centered Teaching vs Constructivist Learning by Traditional Classroom Teaching: An Experimental Study
Klasik Sınıf Öğreniminde Öğrenci Merkezli Öğrenimin Yapılandırıcı Öğrenim ile Karşılaştırılması: Bir Deneysel Çalışma
Abdul Sattar Khan, Hamit Acemoglu, Aamir Omair
Euras J Fam Med 2015;4(1):17-22.

23. Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi
Well Baby-Child Follow Up And Family Evaluation At Social Pediatrics Unit
Onur Öztürk, Başar Demir, Mahir İğde, Banu Gülcan Öksüz, Ayşen Koçyiğit, Şule Turan Akyol
Euras J Fam Med 2015;4(1):23-28.

29. Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Aile Sosyal Desteği
Influencing Factors For Smoking, Alcohol and Substance Use In Midwifery Department Students' And Family Social Support
Betül Battaloğlu İnanç
Euras J Fam Med 2015;4(1):29-35.

36. Tomografide Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Vakası
A Tuberculosis Case With a Mass Appearance in Tomography
Abdülkadir Kaya, Buğra Kerget, Pınar Fakirullahoğlu, Ümit Avşar
Euras J Fam Med 2015;4(1):36-38.