EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 4, Number 1, 2015


1. Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati
Homeopathy: A New Shining Integrative Medicine Method in Turkey
Önder Sezer

7. Mezuniyet Öncesi Aile Hekimliği Eğitimi: WONCA ve ÇEP Çerçevesinde Bir Program Önerisi
Undergraduate Family Medicine Training: A Program Proposal in the WONCA and National Core Curriculum Framework
Turan Set, Zekeriya Aktürk, Elif Ateş, Ümit Avşar, Kenan Taştan

17. Learner Centered Teaching vs Constructivist Learning by Traditional Classroom Teaching: An Experimental Study
Klasik Sınıf Öğreniminde Öğrenci Merkezli Öğrenimin Yapılandırıcı Öğrenim ile Karşılaştırılması: Bir Deneysel Çalışma
Abdul Sattar Khan, Hamit Acemoglu, Aamir Omair

23. Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi
Well Baby-Child Follow Up And Family Evaluation At Social Pediatrics Unit
Onur Öztürk, Başar Demir, Mahir İğde, Banu Gülcan Öksüz, Ayşen Koçyiğit, Şule Turan Akyol

29. Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Aile Sosyal Desteği
Influencing Factors For Smoking, Alcohol and Substance Use In Midwifery Department Students' And Family Social Support
Betül Battaloğlu İnanç

36. Tomografide Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Vakası
A Tuberculosis Case With A Mass Appearance in Tomography
Abdülkadir Kaya, Buğra Kerget, Pınar Fakirullahoğlu, Ümit Avşar

97. Obesity Prevention In Adults: Preventive Strategies and Physical Activity
Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Gamze Kuş, Ela Tarakcı