EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati

Homeopathy: A New Shining Integrative Medicine Method in Turkey

Önder Sezer

ÖZET

Homeopati, dünyada 18. yüzyılın sonlarından beri yaygın olarak kullanılan, ancak Türkiye için çok yeni olan bir alandır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından alternatif tıp yöntemi olarak kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2008’de Çin’de 26 milyar dolar, Fransa’da 408 milyonun üzerinde, Almanya’da 346 milyon dolar, İngiltere’de 62 milyon dolardan fazla, Avustralya’da 7,3 milyon dolar ve 2007’de ABD’de 2,9 milyar dolar homeopati ilaçları için harcanmıştır.

Homeopati, holistik öğretiler çerçevesinde kişiyi bir bütün olarak ele alır. Fiziksel, psikolojik semptomların yanında kişilik, alışkanlıklar gibi pek çok bulguyu bir araya toplayarak, rahatsızlık veren sorunun kaynağına gitmeye, ve onu gidermeye çalışır. Tüm canlılarda var olan “bilgi” homeopatinin temel taşıdır. Klasik batı tıbbında yaygınca kullanıdığı üzere semptomu tedavi etmek yerine, semptoma neden olan rahatsızlığı tespit eder; ve hastanın kendi kendisini tedavi etmesini sağlar. Bunu var olan bilgiyi ortaya çıkararak yapar. Homeopati, prensipleri ve kullanılan ilaçları (remedi) nedeniyle pek çok kişi tarafından halen sorgulanmakta, pek çok kişi tarafından da vazgeçilmez bir yöntem olarak görülmektedir. Fizyopatolojisi açıklanamasa da bu tedavilerden fayda gören milyonlarca insan mevcuttur.

Homeopati, T.C. Sağlık Bakanlığı, tarafından bir alternatif tıp yöntemi olarak kabul tanınmış ve görmüştür. Bu makale, Türkiye’de yeni ve farklı bir alan olan homeopati ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler: homeopati, homeopatik ilaçlar, alternatif tıp, integratif tıp

ABSTRACT

Homeopathy is a widely using method since 18. century, but it is a new area for Turkey. It is accepted as an alternative medical method by World Health Organisation. According to WHO, China spent 26 billion US dollars, France spent more than 408 million, Germany spent 346 million, United Kingdom spent more than 62 million US dollars in 2008; also in 2007 United States spent 2.9 billion US dollars for homeopathic products.

Homeopathy accepts person as a whole in hollistic approach. It gathers physical, psychological symptoms, personality and habits to determine and fix the problem. For homeopathy, “ the knowledge” is the keystone which can be found in all living things. Instead of removing symptoms in classical western medicine, homeopathy determines the illness that causing symptoms, and provides self treatment. It can be done by calling forth “the knowledge”. Because of the principals and medications, homeopathy is being questioned by many people as well as considering as an essential method. Though we can not explain the physiopathology, millions of people benefit from homeopathic remedies.

Homeopathy is ackknowledged and accepted as an alternative medicine method by Ministry of Health in Turkey. This study is prepared to inform people about homeopathy which is a different and new area for Turkey.

Keywords: homeopathy, homeopathic remedies, alternative medicine, integrative medicine


Download Full Text Add to Favorites