EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,904

 

Obesity Prevention In Adults: Preventive Strategies and Physical Activity

Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite

Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Gamze Kuş, Ela Tarakcı

ABSTRACT

Obesity develops because of excessive accumulation of body fat when energy intake exceeds energy

expenditure over time. The prevalence of obesity is rapidly increasing worldwide, reaching epidemic

proportion. Obesity imposes large burdens on public health systems and economy. Also it has negative

effects in social life. Healthy nutrition and physical activity are important factors to deal with obesity.

The purpose of this review is to emphasize preventive rehabilitation approaches to prevent and cope with

obesity.

Keywords: obesity, preventive therapy, exercise therapy, public health

ÖZET

Enerji alımı, enerji harcamayı zamanla aştığında vücutta aşırı yağ birikimi nedeniyle obezite gelişir.

Epidemik bir orana ulaşan obezitenin prevelansı dünya çapında hızla artmaktadır. Obezite halk sağlığı

sistemleri ve ekonomi üzerinde büyük yük getirmekte ve bu nedenle toplum hayatını da olumsuz

etkilemektedir. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite obezite ile başa çıkmak için önemli faktörlerdir. Bu

derlemenin amacı obeziteyi önlemek ve obezite ile başa çıkmak için önleyici rehabilitasyon

yaklaşımlarını vurgulamaktır.

Anahtar kelimeler: obezite, önleyici tedavi, egzersiz tedavisi, halk sağlığı


Download Full Text Add to Favorites