EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,554

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 4, Number 2, 2015


39. Birinci Basamakta Ankilozan Spondilit Hastalarına Yaklaşım
Approach to Ankylosing Spondylitis Patients in Primary Care
Erkan Kıbrıslı, Hamza Aslanhan, Necmi Arslan
Euras J Fam Med 2015;4(2):39-46.

47. Determination of Sleeping Disorder Prevelance and Its Relation With Different Parameters in Patients Who Applied to Family Medicine Clinics
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Farklı Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Binnur Tagtekin Sezer, Onder Sezer, Dilek Toprak
Euras J Fam Med 2015;4(2):47-52.

53. Migren Hastalarında Baş Ağrısı Özellikleri ile Hematolojik Parametrelerin İlişkisi
The Relationship Between Headache Features And Haematological Parameters in Migraine Patients
Funda Yıldırım Baş, Seden Demirci, Bahriye Arslan
Euras J Fam Med 2015;4(2):53-56.

57. Assessment of Knowledge of Healthcare Professionals Before and After Breastfeeding Counseling Training
Sağlık Çalışanlarının Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitiminin Öncesi ve Sonrası Durumlarının Değerlendirilmesi
Engin Burak Selçuk, Aynur Ralçıntaş, Burcu Kayhan Tetik, Nazan Çetin
Euras J Fam Med 2015;4(2):57-62.

63. Bir Eğitim Hastanesine Başvuranlarda Horlama, Habitüel Horlama, Tanıklı Apne ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Snoring, Habitual Snoring, Witnessed Apnea and Related Factors in Patients Admitted to A Training Hospital
Tamer Onar, Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Timur Akçam, Kenan Sağlam
Euras J Fam Med 2015;4(2):63-70.

71. The Evaluation of Hospitalized Cases of Drug Intoxication
Hastanede Yatan İlaç İntoksikasyonu Olgularının Değerlendirilmesi
Ozgur Erdem, Ismail Hamdi Kara, Orhan Ayyıldız
Euras J Fam Med 2015;4(2):71-77.

78. Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Aktif Dinleme Grup Çalışmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Active Listening Group Work of Third Year Medical Students
Ümmü Zeynep Avşar, Zeliha Cansever, Hamit Acemoğlu, Ümit Avşar, Yasemin Çayır, Kenan Taştan
Euras J Fam Med 2015;4(2):78-82.

83. Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Reliability and Validity of Turkish Version of The Severity of Violence Against Women Scale and Sexual Experiences Survey-Victimization Version
Canan Tuz, Mehmet Ergun Öksüz, Ayşe Selda Tekiner
Euras J Fam Med 2015;4(2):83-89.

90. A Case of Polymyalgia Rheumatica Mimicking Multiple Myeloma
Multiple Myelomu Taklit Eden Bir Polimiyaljiya Romatika Olgusu
Yusuf Savran
Euras J Fam Med 2015;4(2):90-93.

94. Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report
Sildenafil Kullanımı Sonrasında Ağız ve Göz kuruluğu: Bir Olgu Sunumu
Yılmaz Sezgin, Muhammed Ali Kılıç, Tolga Günvar, Vildan Mevsim
Euras J Fam Med 2015;4(2):94-96.