EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


A Case of Polymyalgia Rheumatica Mimicking Multiple Myeloma
Multiple Myelomu Taklit Eden Bir Polimiyaljiya Romatika Olgusu
Yusuf Savran

ABSTRACT

Polymyalgia rheumatica is an inflammatory disease of mainly the elder population. It is characterized with morning stiffness and pain in shoulder and pelvic girdles. Although inflammatory markers may support the diagnosis, there’s no gold standard diagnostic test. Therefore the diagnosis is based mainly on clinical evaluation. Atypical presentation of the disease is often and it can mimick many inflammatory, infectious or malignant diseases. We describe a 76 years-old female patient who presented with atypical symptoms and was thought to have multiple myeloma at first sight but who turned out to have polymyalgia rheumatica after further evaluation. 

Keywords: polymyalgia rheumatica, multiple myeloma

ÖZET

Polimiyaljia romatika genel olarak yaşlı popülasyonda görülen enflamatuar bir hastalıktır. Omuz ve kalça kuşağında sabah tutukluğu ve ağrı ile karakterizedir. Enflamatuar belirteçler tanıyı destekleyebilirse de altın standart bir tanı testi bulunmamaktadır. Bu nedenle tanı temel olarak klinik değerlendirmeye dayanır. Hastalığın atipik prezentasyonu sık görülmekte olup pek çok enflamatuar, enfeksiyöz ve malign hastalığı taklit edebilmektedir. Biz, atipik semptomlarla başvuran ve ilk bakışta multiple myelom olduğu düşünülen ancak sonuçta polimiyaljia romatika olduğu anlaşılan 76 yaşında bayan hastamızı paylaşmak istiyoruz. 

Anahtar kelimeler: polimiyaljia romatika, multiple myelom

 


Download Full Text Add to Favorite