EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


The Evaluation of Hospitalized Cases of Drug Intoxication
Hastanede Yatan İlaç İntoksikasyonu Olgularının Değerlendirilmesi
Ozgur Erdem, Ismail Hamdi Kara, Orhan Ayyıldız

ABSTRACT

Aim: This study aims to determine the risk groups, socio demographic characteristics, and the drugs which had been taken by the patients who are hospitalized and attempted suicide.

Methods: The documents and reports of the patients with the drug intoxication are obtained from Dicle University Hospital between January 2006 and December 2006 and analyzed retrospectively.

Results: The average of age was 24.7±9.4. 74.5% (n=143) of them were females and  25.5% (n=49) were males (p=0,023). 44% of the patients were under 20 years old, 80% were under 30 years old, and 96% were under 40 years old. Organic phosphor was the highest among the taken drug by the patients. Most cases occurred in May, July and December, and most of the suicide attempts were in the spring. With regard to the time of suicide, majority of the patients tried to attempt suicide in the afternoon and evening times.  

Conclusions: It is observed that most of the people who attempted suicide were housewives, students and the girls who do not have schooling or job. It is thought that this is a behavior of people who have not got an adequate social status in society and so, they try to draw attention by attempting suicide.

Keywords: organothiophosphorus compounds, social conditions, suicide, intoxication 

ÖZET

Amaç: Bu çalışma intihar amaçlı ilaç alan ve hastanede yatan vakaların risk gruplarını, sosyo-demografik özelliklerini ve hangi ilaçları aldıklarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Dicle Üniversitesi Hastanesine 01/01/2006 ile 31/12/2006 tarihleri arasında ilaç intoksikasyonu nedeni ile başvuran vakaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Vakaların yaş ortalaması 24,7±9,4 idi. %74,5’i (n=143) kadın %25,5’i (n=49) erkekti (p=0,023). Vakaların %44’ü ≤ 20 yaş, %80’ni ≤ 30 yaş ve %96’sı ≤ 40 yaş idi. Vakaların aldığı ilaç grupları incelendiğinde; ilk sırayı organik fosfor oluşturmaktadır. Aylara göre incelendiğinde en çok vaka sırasıyla Mayıs, Temmuz ve Aralık aylarında başvurmuştu. Mevsimlere göre incelendiğinde en fazla intoksikasyon vakası ilkbaharda meydana gelmişti. Vakaların inihar girişiminde bulunma saatleri incelendiğinde özellikle akşam saatleri ve öğle saatlerinde yoğunluk kazandığı tespit edildi.

Sonuç: İntihar girişiminde bulunanların çoğunlukla ev hanımı/kızı ve öğrenci olduğu saptandı. Bu bize toplumda yeterli bir sosyal statüsü olmayan insanların dikkatleri üzerine çekmek için intihar girişiminde bulunduğunu düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: organik tiyofosfor bileşikleri, sosyal durumlar, intihar, zehirlenme


Download Full Text Add to Favorite