EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,557

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 4, Number 3, 2015


97. Obesity Prevention In Adults: Preventive Strategies and Physical Activity
Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Gamze Kuş, Ela Tarakcı
Euras J Fam Med 2015;4(3):97-104.

105. The Investigation of Family Physicians’ Affinity to VdGM and Triteness of VdGM in Turkey
Türkiye’de Aile Hekimlerinin VdGM Olan İlgisi ve VdGM’nin Bilinirliliğinin Araştırılması
Özgür Erdem, Hüseyin Can, Zelal Akbayın, Murat Altuntaş, Hayriye Külbay
Euras J Fam Med 2015;4(3):105-110.

111. Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cervical Culture Results of Women Using and Not Using Intra Uterine Device
Eyyüb Yılmaz, Burkay Yakar, Yasemin Korkut, Yusuf Haydar Ertekin
Euras J Fam Med 2015;4(3):111-116.

117. Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Uygunsuz İlaç Kullanımı
Inappropriate Drug Use in Hospitalized Elderly Patients
Ömer Ertem, İsmail Kasım, Adem Özkara, Esra Meltem Koç, Rabia Kahveci, İrfan Şencan
Euras J Fam Med 2015;4(3):117-125.

126. Dejeneratif Osteoartrit Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
The Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients With Degenerative Osteoarthritis
Aylin Dikici, Alper Murat Ulaşlı, Halime Çevik, Selma Eroğlu, Özlem Solak, Ümit Dündar
Euras J Fam Med 2015;4(3):126-130.

131. Herediter Pankreatit: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Hereditary Pancreatitis: Case report and literature Update
Eyyüb Çavdar, Abdullah Sakin, Murat Arcagök, Ayşe Fadıloğlu, Mehmet Hurşitoğlu
Euras J Fam Med 2015;4(3):131-134.

135. Addressing Non-Communicable Diseases in the United Arab Emirates: A Possible Solution
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Kronik Hastalıkların İrdelenmesi: Bir Çözüm Önerisi
Muhammad Talha Khan, Abdul Sattar Khan, Ferrukh Zehravi
Euras J Fam Med 2015;4(3):135-141.

142. Too Many Types of Prevention?
Korunma Tipleri Çok Mu Fazla?
Maria Margarida Alves Moreira
Euras J Fam Med 2015;4(3):142-144.