EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 4, Number 3, 2015


97. Obesity Prevention In Adults: Preventive Strategies and Physical Activity
Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Gamze Kuş, Ela Tarakcı

105. The Investigation of Family Physicians’ Affinity to VdGM and Triteness of VdGM in Turkey
Türkiye’de Aile Hekimlerinin VdGM Olan İlgisi ve VdGM’nin Bilinirliliğinin Araştırılması
Özgür Erdem, Hüseyin Can, Zelal Akbayın, Murat Altuntaş, Hayriye Külbay

111. Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cervical Culture Results of Women Using and Not Using Intra Uterine Device
Eyyüb Yılmaz, Burkay Yakar, Yasemin Korkut, Yusuf Haydar Ertekin

117. Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda Uygunsuz İlaç Kullanımı
Inappropriate Drug Use in Hospitalized Elderly Patients
Ömer Ertem, İsmail Kasım, Adem Özkara, Esra Meltem Koç, Rabia Kahveci, İrfan Şencan

126. Dejeneratif Osteoartrit Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
The Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients With Degenerative Osteoarthritis
Aylin Dikici, Alper Murat Ulaşlı, Halime Çevik, Selma Eroğlu, Özlem Solak, Ümit Dündar

131. Herediter Pankreatit: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Hereditary Pancreatitis: Case report and literature Update
Eyyüb Çavdar, Abdullah Sakin, Murat Arcagök, Ayşe Fadıloğlu, Mehmet Hurşitoğlu

135. Addressing Non-Communicable Diseases in the United Arab Emirates: A Possible Solution
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Kronik Hastalıkların İrdelenmesi: Bir Çözüm Önerisi
Muhammad Talha Khan, Abdul Sattar Khan, Ferrukh Zehravi

142. Too Many Types of Prevention?
Korunma Tipleri Çok Mu Fazla?
Maria Margarida Alves Moreira