EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Addressing Non-Communicable Diseases in the United Arab Emirates: A Possible Solution
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Kronik Hastalıkların İrdelenmesi: Bir Çözüm Önerisi
Muhammad Talha Khan, Abdul Sattar Khan, Ferrukh Zehravi

ABSTRACT

According to the World Health Organization, approximately sixty five percent of total deaths in the United Arab Emirates are due to non-communicable diseases. Currently, there is no policy and plan for prevention and control of non-communicable diseases in the United Arab Emirates. The aim of this study is to suggest an action plan to curb non-communicable diseases epidemic n the United Arab Emirates.

This study is based on the World Health Organization recommendation, scientific literature and a successful case study. It focuses on the National Healthy Lifestyle Program run by the Singaporean government to alleviate the risk factors of chronic non-communicable diseases and how it can be implemented and direct the United Arab Emirates residents towards healthy lifestyle. This study illustrates how by providing information, skills training, and physical and social environment encourages healthy living. It entails the use of multiple strategies, which can ideally be implemented in any high-income country like the United Arab Emirate.

United Arab Emirates is in early stages of developing its strategy towards non-communicable disease and to avoid waste of resources a similar program like the National healthy life style program can be adopted by the United Arab Emirates. 

Keywords: epidemics, cardiovascular diseases, hypertension, obesity, diabetes mellitus.

ÖZET

Dünya Sağlık Örgütüne göre, Birleşik Arap Emirliklerindeki ölümlerin ortalama yüzde altmışbeş kadarı kronik hastalıklara bağlıdır. Günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri’nde kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için bir politika ve plan yoktur. Bu çalışmanın amacı Birleşik Arap Emirlikleri’nde kronik hastalık epidemisini önleyebilmek için bir hareket planı önermektir.  

Bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü önerilerine, bilimsel literatüre ve başarılı bir olgu çalışmasına dayanmaktadır. Singapur hükümetinin bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar için risk faktörlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan Ulusal Sağlıklı Yaşam programına ve sağlıklı yaşam için Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına nasıl uygulanabileceğine odaklanmaktadır. Bu çalışma bilgilendirme, beceri eğitimleri ve fiziksel ve sosyal çevre düzenlemesi ile sağlıklı yaşamın nasıl sağlanabileceğini göstermektedir. İçerdiği çoklu strateji kullanımı ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi başka yüksek gelir düzeyindeki ülkelere de ideal olarak uygulanabilir.   

Birleşik Arap Emirlikleri kronik hastalıklara karşı strateji geliştirmenin erken evrelerindedir. Kaynak israfından kaçınmak için, Ulusal Sağlıklı Yaşam Programı gibi benzer bir program Birleşik Arap Emirlikleri tarafından benimsenebilir.  

Anahtar kelimeler: baş ağrısı, migren, hematolojik parametreler


Download Full Text Add to Favorite