EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


The Investigation of Family Physicians’ Affinity to VdGM and Triteness of VdGM in Turkey
Türkiye’de Aile Hekimlerinin VdGM Olan İlgisi ve VdGM’nin Bilinirliliğinin Araştırılması
Özgür Erdem, Hüseyin Can, Zelal Akbayın, Murat Altuntaş, Hayriye Külbay

ABSTRACT

Aim: The Vasco da Gama movement (VdGM) is the WONCA Europe working group for new and future General Practitioners. The purpose of this observational paper is to investigate the affinity of family physicians’ to VdGM and the triteness of VdGM in Turkey.

Methods: In May 2012, in the 11th National Family Medicine (FM) Conference and in September 2012, in the 6th FM Fall School, a study titled “VdGM, FM Experience in Europe and Turkey Comparison” was presented. In these presentations, a global look at VdGM was provided through the comparisons of FM Practices in Turkey and other European Countries. In this cross-sectional study the survey form included 10 Likert Scale items, and three open ended items. 

Results: In total, the sample size was 106. However, only 78 participants (73.6%) filled out the survey form. Out of the two presentations, the participants reported positive affinity towards VdGM at a rate of 67% and 98%.

Conclusion: Although the GPs did not know very well about the VdGM, their interests in VdGM were at positive and required levels. Since GPs and trainees forms the future FM community, more efforts to introduce and increase the activities of VdGM are necessary. 

Keywords: Vasco da Gama Movement, Family Medicine, General Practitioners, Turkey

ÖZET

Amaç: Vasco da Gama movement (VdGM) WONCA Avrupa çatısı altında faaliyet gösteren yeni ve gelecek genç aile hekimlerinin bir çalışma grubudur. Bu gözlemsel çalışmada Türkiye’de Aile Hekimlerinin VdGM olan ilgisi ve VdGM’nin bilinirliliğinin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Mayıs 2012’de 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ve Eylül 2012’de 6. Aile Hekimliği Güz Okulunda “VdGM hareketi, Avrupa Aile Hekimliği Deneyimleri ve Türkiye Karşılaştırması” başlıklı sunumlar yapıldı. Bu sunumlarda VdGM aracılığı ile Avrupa’nın değişik ülkelerinde gözlemlenen Aile Hekimliği Uygulamalarının Türkiye ile karşılaştırılarak dinleyicilere Aile Hekimliği ve VdGM ile ilgili global bir bakış açısı sunuldu. Bu kesitsel çalışmada  anket formu 10 soru ve 3 tane açık uçlu sorudan oluşmaktaydı.

Bulgular: Her iki oturuma toplam 106 kişi katıldı. Bunların  %73.6’sı (n=78) uygulanan anket formunu doldurdu. Anket sonuçlarına göre katılımcılar, VdGM çatısı altında yapılan sunum ve organizasyona %67 ile %98 oranları arasında pozitif puan verdi. 

Sonuç: Katılımcı Aile Hekimlerinin çoğu VdGM’ye yabancı olmakla beraber VdGM’ye olan ilgileri pozitif ve üst düzeydeydi. Aile Hekimlerinin ülkemizdeki Aile Hekimliği disiplininin potansiyel yarınları olduğu varsayılırsa bu hareketin tanıtılması ve Aile Hekimlerinin organize edilmesi ve/veya organize olması için daha fazla faaliyete ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Vasco da Gama Movement, Aile Hekimliği, Türkiye, Aile Hekimleri 


Download Full Text Add to Favorite