EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Too Many Types of Prevention?
Korunma Tipleri Çok Mu Fazla?
Maria Margarida Alves Moreira

ABSTRACT

Ever since we become Family Medicine residents, prevention becomes part of our everyday work. Different types of prevention were created years ago, being quaternary prevention the most recent one. This work aims to prevent excessive medical interventionism. In a personal perspective, this article describes what motivated this concept, taking into account the medicalization of the society, the disease mongering and the lack of health literacy. It also raises questions about the integration of academically created concepts in our clinical thinking.

Keywords: health promotion, preventive medicine, health literacy

ÖZET

Aile Hekimliği asistanlığına başladığımızdan beri, korunma günlük işlerimizde önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli korunma tipleri yıllar önce oluşturulmuş olup, en yenisi dördüncül korunmadır. Bu aşırı medikal girişimcilikten korunmayı amaçlamaktadır. Bu makale kişisel bir bakış açısı ile, toplumun medikalizasyonunun, hastalık tüccarlığını ve sağlık okuryazarlığının eksikliğini göz önünde bulundurarak bu konsepte götüren motivasyonu tanımlamaktadır. Aynı zamanda akademik bakış açısı ile oluşturulmuş konseptlerin klinik düşünme süreçlerimize entegrasyonu hakkında sorular sormaktadır.  

Anahtar kelimeler: sağlığın geliştirilmesi, koruyucu hekimlik, sağlık okuryazarlığı


Download Full Text Add to Favorite