EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,572

 

Archive


Dejeneratif Osteoartrit Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
The Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients With Degenerative Osteoarthritis
Aylin Dikici, Alper Murat Ulaşlı, Halime Çevik, Selma Eroğlu, Özlem Solak, Ümit Dündar

ÖZET

Amaç: Bu çalışmadaki amaç fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran dejeneratif osteoartrit tanılı hastaların, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinden hangilerini kullandıklarını, sıklıkla kullanılan yöntemlerin neler olduğunu, tamamlayıcı ve alternatif tıbba başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerini saptamaktır. 

Yöntemler: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran toplam 219 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Hastalar ‘Dejeneratif osteoartrit tanılı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı’ adlı anketi doldurdular. 

Bulgular: 78 hasta (%35,6) daha önce en az bir tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemini tecrübe etmişti. En fazla tamamlayıcı ve alternatif tıp yönteminin kullanıldığı hastalık diz osteoartriti idi. En fazla kullanılan yöntemler ise bitkisel tedaviler ve oral takviyeler (özellikle glukozamin ve kondroitin) idi. Hastaların çoğu yakın çevreleri tarafından cesaretlendirilmişti, diğer yandan % 21,8 hasta doktorunun tavsiyesi üzerine tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanmıştı. Hastaların % 43,6’sı yarar gördüğünü ifade ederken, % 3,8’i yan etki geliştiğini bildirdi. 

Sonuç: Dejeneratif osteoartrit tanılı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yüzden, hekimler hastalarını yönlendirebilmek açısından tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri hakkında yeterli bilgi düzeyine ve deneyime sahip olmalıdır. Böylelikle olası beklenmeyen yan etkilerin önüne geçilebilir. 

Anahtar kelimeler: alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, osteoartrit

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to determine what are complementary and alternative medicine used for degenerative osteoarthritis in patients referred to physical rehabilitation outpatient clinics; what are the methods frequently used; and sociodemographic characteristics of patients using complementary and alternative medicine. 

Methods: A total of 219 patients attending the physical rehabilitation outpatient clinics for any diagnosis of degenerative osteoarthritis were included. Demographic data of the patients were enrolled. The patients were requested to the ‘The use of complementary and alternative medicine in patients with degenerative osteoarthritis’ questionnaire. 

Results: Seventy-eight patients (35,6 %) experienced at least one method of complementary and alternative medicine previously. The most common disease that complementary and alternative medicine was used for was knee osteoarthritis. The most frequently used methods of complementary and alternative medicine were herbal therapies and oral supplements (mainly glucosamine and chondroitin). Most of the patients using complementary and alternative medicine were encouraged by their entourage and on the other hand 21,8 % used complementary and alternative medicine with the recommendation of their physician. Of the patients using complementary and alternative medicine, 43,6 % reported benefit, while 3,8 % reported adverse effects. 

Conclusions: Complementary and alternative medicine are commonly used in patients with degenerative osteoarthritis. Accordingly, physicians should have sufficient knowledge and experience about complementary and alternative medicine to guide their patients. Thus, possible unexpected side effects that may occur can be prevent. 

Keywords: alternative medicine, complementary medicine, osteoarthritis


Download Full Text Add to Favorite