EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Herediter Pankreatit: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Hereditary Pancreatitis: Case report and literature Update
Eyyüb Çavdar, Abdullah Sakin, Murat Arcagök, Ayşe Fadıloğlu, Mehmet Hurşitoğlu

ABSTRACT

In this study, a 24 years old patient’s condition admitted with pancreatitis were investigated in Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Depertmand of Internal Medicine. In patient’s medical history, she had recurrent abdominal pain for eight years. Also in the patient’s family history, her father has pancreas cancer, her aunt and uncle have recurrent pancreatitis attack over the cause of pancreatitis was started to be investigated. The result of investigation,we reached the diagnosis of hereditary pancreatitis. The patient were given symptomatic treatment. As a result, patients diagnosed with pancreatitis, if they have family history, hereditery pancreatitis should be kept in mind, altough it has seen rarely.

Keywords: pancreatitis, recurrent abdominal pain

ÖZET

Bu çalışmada Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştıma Hastanesi’ne karın ağrısı şikayeti ile gelen ve pankreatit tanısı ile yatırılarak izlenen 24 yaşında bir kadın olgu incelendi. Olgunun özgeçmişinde sekiz yıldır tekrarlayan karın ağrısı vardı. Olgunun soy geçmişinde de babasında pankreas kanseri, hala ve amcasında da tekrarlayan pankreatit öyküsü mevcuttu. Olgunun yapılan tetkikleri sonucunda pankreatit tanısına ulaşıldı. Olguya semptomatik tedavi verildi. Olgunun tekrarlayan pankreatit öyküsü olması ve ailesinde tekrarlayan pankreatit olması üzerine Herediter pankreatit düşünüldü. Yapılan ileri tetkikleri sonucunda olguya Herediter Pankreatit tanısı kondu. Tekrarlayan pankreatit tanısı konulan olgularda aile öyküsü de varsa mutlaka herediter pankreatit de akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: pankreatit, tekrarlayan karın ağrısı


Download Full Text Add to Favorite