EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,549

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 5, Number 1, 2016


1. Vasküler Kognitif Bozukluk İçin Risk Faktörleri
Risk Factors Of Vascular Cognitive Impairement
Aylin Yaman, Ramazan Vural, Hakan Yaman
Euras J Fam Med 2016;5(1):1-8.

9. Assessment Of Teaching Of The Medical Students In General Medicine
Tıp Öğrencilerine Verilen Genel Tıp Eğitiminin Değerlendirilmesi
Tsvetelina Valentinova
Euras J Fam Med 2016;5(1):9-12.

13. Effects Of Smartphone Addiction Level On Social And Educational Life In Health Sciences Students
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Ve Eğitim Hayatına Etkisi
Hatice Kahyaoglu Sut, Seda Kurt, Ozge Uzal, Saadet Ozdilek
Euras J Fam Med 2016;5(1):13-19.

20. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure
Hasta Aktivasyonu Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Analizi
Kamil Yayla, Ayse Caylan, Serdar Oztora, Cabbar Ertugrul Cecen, Alp Cenk Yilmaz, Hamdi Nezih Dagdeviren
Euras J Fam Med 2016;5(1):20-24.

25. Ankara’da Radyoloji Teknisyenlerinin İş Doyumu ve Tükenme Durumları: Kesitsel Bir Çalışma
Professional Employee Satisfaction And Burnout Status Of Radiology Technician In Ankara: A Cross-Sectional Study
Bilge Sönmez, Özden Sönmez, Diren Orhan, Ergun Öksüz
Euras J Fam Med 2016;5(1):25-32.

33. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Beş Proton Pompa İnhibitörünün Etkinliğinin Semptom İndeksleri Ve Yaşam Kalitesi Anketleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
The Comparison Of The Efficacy Of Five Proton Pomp Inhibitors By Using Symptom Indices And Quality Of Life Questionnaires In Gastroesophageal Reflux Disease
Selçuk Mıstık, Ali Özgür Başaran, Alper Yurci, Şebnem Gürsoy, Hasan Basri Ulusoy
Euras J Fam Med 2016;5(1):33-40.

41. Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Merkezine Başvuran Hastaların Tercih Ettikleri Doğum Kontrol Yöntemi Dağılımı
Birth Control Method Preferations of Patients Admitted to Şişli Etfal Training and Research Hospital Family Planning Center
Hüseyin Balcıoğlu, Nimet Göker
Euras J Fam Med 2016;5(1):41-45.

46. Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Tedavisinde Hipnoterapi Uygulaması: Vaka Sunumu
Hypnotherapy in Treating Social Anxiety Disorder (Social Phobia): A Case Report
Kenan Taştan, Halime Pınar Demiröz
Euras J Fam Med 2016;5(1):46-48.

49. Kronik Tofüslü Gut: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Tophaceous Chronic Gout: Case Report and Literature Update
Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Vedat Gencer, Abdullah Sakin, Ahmet Yıldırım
Euras J Fam Med 2016;5(1):49-52.

53. Quiz: What Is Your Diagnosis?
Tanınız Nedir?
Bahriye Bahar Yücel, Dilek Toprak
Euras J Fam Med 2016;5(1):53-56.