EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 5, Number 1, 2016


1. Vasküler Kognitif Bozukluk İçin Risk Faktörleri
Risk Factors Of Vascular Cognitive Impairement
Aylin Yaman, Ramazan Vural, Hakan Yaman

9. Assessment Of Teaching Of The Medical Students In General Medicine
Tıp Öğrencilerine Verilen Genel Tıp Eğitiminin Değerlendirilmesi
Tsvetelina Valentinova

13. Effects Of Smartphone Addiction Level On Social And Educational Life In Health Sciences Students
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal Ve Eğitim Hayatına Etkisi
Hatice Kahyaoglu Sut, Seda Kurt, Ozge Uzal, Saadet Ozdilek

20. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure
Hasta Aktivasyonu Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Analizi
Kamil Yayla, Ayse Caylan, Serdar Oztora, Cabbar Ertugrul Cecen, Alp Cenk Yilmaz, Hamdi Nezih Dagdeviren

25. Ankara’da Radyoloji Teknisyenlerinin İş Doyumu ve Tükenme Durumları: Kesitsel Bir Çalışma
Professional Employee Satisfaction And Burnout Status Of Radiology Technician In Ankara: A Cross-Sectional Study
Bilge Sönmez, Özden Sönmez, Diren Orhan, Ergun Öksüz

33. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Beş Proton Pompa İnhibitörünün Etkinliğinin Semptom İndeksleri Ve Yaşam Kalitesi Anketleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
The Comparison Of The Efficacy Of Five Proton Pomp Inhibitors By Using Symptom Indices And Quality Of Life Questionnaires In Gastroesophageal Reflux Disease
Selçuk Mıstık, Ali Özgür Başaran, Alper Yurci, Şebnem Gürsoy, Hasan Basri Ulusoy

41. Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Merkezine Başvuran Hastaların Tercih Ettikleri Doğum Kontrol Yöntemi Dağılımı
Birth Control Method Preferations of Patients Admitted to Şişli Etfal Training and Research Hospital Family Planning Center
Hüseyin Balcıoğlu, Nimet Göker

46. Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Tedavisinde Hipnoterapi Uygulaması: Vaka Sunumu
Hypnotherapy in Treating Social Anxiety Disorder (Social Phobia): A Case Report
Kenan Taştan, Halime Pınar Demiröz

49. Kronik Tofüslü Gut: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi
Tophaceous Chronic Gout: Case Report and Literature Update
Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Vedat Gencer, Abdullah Sakin, Ahmet Yıldırım

53. Quiz: What Is Your Diagnosis?
Tanınız Nedir?
Bahriye Bahar Yücel, Dilek Toprak