EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,086

 

Archive


Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Tedavisinde Hipnoterapi Uygulaması: Vaka Sunumu
Hypnotherapy in Treating Social Anxiety Disorder (Social Phobia): A Case Report
Kenan Taştan, Halime Pınar Demiröz

ÖZET

Sosyal fobi kişinin yaşam kalitesini azaltan, onu birçok sosyal ortamda bulunmaktan alıkoyan ve toplumda en sık görülen anksiyete bozukluğudur. En sık görülen psikiyatrik hastalıklar içinde, majör depresif bozukluk ve alkol bağımlılığından sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bu yazıda çocukluğundan beri toplum içerisinde konuşmaktan çekinen, başkalarının yanında rahat yemek yiyemeyen, toplantılarda soru soramayan ve bu rahatsızlıkları nedeni ile psikiyatristlere ve psikoloğa gitmesine, antidepresan ilaçlar kullanmasına rağmen şikâyetleri geçmemiş, sosyal fobisi olan bir vakanın hipnoterapi ile tedavisi anlatılmış ve konunun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: fobik bozukluklar, hipnoz, anksiyete

ABSTRACT

Social phobia that decreases people's quality of life and refrains them from making social environments, is the most common anxiety disorder in the society. After the major depressive disorder and alcohol dependence, it is in the third rank among the most common psychiatric disorders. This paper reports a person with social of phobia who refrain from talking and eating in the community, refrain from asking questions in the meetings; despite visiting psychiatrists and psychologists and using of antidepressant drugs his complaints haven't been recovered from and treated with hypnotherapy and the importance of the issue emphasized.

Keywords: phobic disorders, hypnosis, anxiety


Download Full Text Add to Favorite