EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


The Preferences of Intern Doctors for Medical Specialization, Influencing Factors of Their Preferences and Their Perspective Towards Family Medicine Internship
Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Tıpta Uzmanlaşma Tercihleri, Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Aile Hekimliği Stajına İlişkin Bakışları
Ahmet Yilmaz, Necmi Arslan, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, Hamza Aslanhan, Erkan Kibrisli

ABSTRACT

Aim: Our aim is to investigate the medical specialization preferences of medical students, variables which influence the preferences of the speciality and the perspective towards family medicine internship.

Methods: 142 sixth grade medical students from Dicle University Medical Faculty participated in this cross sectional study. All of the students in each group were given a question form in the observation of a lecturer from a Family Medicine Department about their choices of branch, socio-demographic features and possible reasons for choosing the preferred specialty at the beginning as well as at the end of the internship of family medicine.

Results: Average age was found to be 24.65±1.5 years. 69.7% (n=99) wanted to specialize in any area of medicine and 76.1% (n=61) were actively studying for the medicine specialty exam. Before family health care rotation, the most preferred branches were internal medicine; 13.8% (n=14), cardiology 13.6% (n=13), emergency medicine 8.9% (n=9) whereas after the rotation; the preferences were family medicine was 20.4% (n=22), internal medicine was 13.8% (n=14), emergency medicine was 8.9% (n=9), cardiology was 9.4% (n=10). The least preferred ones were pathology, neurology and gynecology respectively. When the students were asked about the reasons which influenced their choices; it was seen that allocating time to personnel and private life was 71.8% (n=102), risk and responsibility was 11.2% (n=16).

Conclusion: This trend suggests that allocating time to family and private life and enabling a good social life are dominant factors in the process of choosing a specialization at medicine. Our own study results indicate that there is increase in the preference rate of family medicine practice at the end of the family medicine rotation.

Keywords: students, medical, family practice, medical specialties

ÖZET

Amaç: Amacımız tıp fakültesi öğrencilerinin uzmanlaşma tercihleri, uzmanlaşma tercihlerini etkileyen faktörleri ve aile hekimliği stajına bakışlarını araştırmaktır.

Yöntemler: Kesitsel tipte yapılan çalışmamıza Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden 142 altıncı sınıf tıp öğrencisi katılmıştır. Her gruptan tüm öğrencilere bir aile hekimliği öğretim üyesi gözetiminde tıpta branş tercihleri, sosyodemografik özellikleri, mümkün olabilecek istenen b.lümü tercih etme sebeplerini içeren soru formu aile hekimliği stajı başlangıcında ve bitiminde uygulanmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması=24,65±1,5, %69,7’inin (n=99) herhangi alanda ihtisas yapmak istedikleri, %76,1’i (n=61) tıpta uzmanlık sınavına aktif olarak çalıştıklarını ifade ettiler. Aile hekimliği rotasyonu öncesinde; en fazla tercih edilen bölümler sırayla;%13,8 (n=14) ile dahiliye, %13,6 (n=13) ile kardiyoloji, %8,9 (n=9) acil tıp iken aile hekimliği rotasyonu sonrası bu oranlar en yüksek bölümler olarak olarak şu şekilde değişmiştir; %20,4 (n=22) oranı ile aile hekimliği, %13,8 (n=14) dahiliye, %8,9 (n=9) acil tıp, %9,4 (n=10) kardiyoloji. En az tercih edilecek bölümler; patoloji, nöroloji, jinekoloji olarak sıralanmaktaydı. Uzmanlık tercihlerinde öğrencilerin; %71,8’inin (n=102) kişisel ve özel hayatlarına vakit ayırmaya izin verme özelliklerinin %11,2’ inin (n=16) risk ve sorumluluk özelliklerinin etkili olduğunu ifade ettiler.

Sonuç: Tıpta uzmanlaşma tercih sürecinde en fazla aile ve özel yaşama vakit ayırma, sosyal hayatla ilgili faaliyetlerine aynı anda imkan vermenin etken olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarımız aile hekimliği bölümünün yüksek oranda tercih edildiğini aile hekimliği rotasyonu bitimindeki değerlendirmede göstermiştir.

Anahtar kelimeler: öğrenciler, tıp, Aile Hekimliği, tıbbi uzmanlıklar


Download Full Text Add to Favorite