EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


Popüler Olanlar ve Fark Edilmeyenler
Populars and Unnoticeables
Zuhal Sancaklı Hodžić

ÖZET

Son günlerde dinlediğimiz birkaç konu başlığı, uzun zamandır sorulan ve 2014 Güneydoğu Avrupa Aile Hekimleri Birliği Kongresi’nin de motto cümlesi olan “Biz kimiz?” sorusuna cevap oldu: çoğu kişiye çekici gelmeyen “geriyatrik hastanın yönetimi”, hem hastaları hem hekimleri yoran “somatoform bozukluklar”, modern çağın sinsice artan hastalığı “kronik obstrüktif akciğer hastalığı” ve gayet popüler ve bitmek bilmeyen konu “diyabet ve komplikasyonları”. Şu anda popüler olmasa da ve dikkati çekmese de bütün bu konuların kapsamında farkedilen bir gerçek var, o da aile hekimlerinin telafisi zor ya da imkansız sonuçlara ulaşmadan hastalarını hastalıklardan koruma ve sağlık kalitelerini arttırma gibi çok önemli bir konumu mevzi edinmiş olmalarıdır.

ABSTRACT

Some recent conference topics have been an answer to the long-term question of “Who are we?”, which also was the motto of 2014 Congress of Association Of General Practice/Family Medicine Of South-East Europe: the unappealing “management of the geriatric patient” for the most; the tiring “somatoform disorders” for both patients and doctors; the sneakily increasing “chronic obstructive pulmonary disease” of the modern age; and the popular and never-ending “diabetes and its complications”. Even if unpopular or unnoticeable, there is a perceived reality behind all those topics. Family Physicians take up an important position in protecting their patients from diseases before any inevitable or impossible outcomes occur, and in improving their health related quality of life.


Download Full Text Add to Favorite