EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


Koruyucu Hekimlik Bakışı İle Omega 3 Yağları’nın Anti-İnflamatuvar Ve Kardiyovasküler Etkileri
Anti-Inflamatory And Cardiovascular Effects Of Omega 3 Fatty Acids From The View Of Preventive Medicine
Coşkun Öztekin, Kenan Taştan

ÖZET

Omega-3 yağları insan vücudu için esansiyel olan yağlardır. Yağlı balıklar dışında bitkisel kaynaklardan da vücuda alınırlar. Yağlı balıklardan eikozapentaenoik asit ve dokozahekzaenoik asit şeklinde, bitkilerden ise alfa-linolenik asiti şeklinde alınır. Omega 3 yağları insan vücudunda çeşitli antiinflamatuvar ve kardiyovasküler etkilere sahiptir. Bu yağların dengeli bir şekilde alınması, vücut homeostazı ve gelişimi için önemlidir.

Anahtar kelimeler: yağ asitleri, omega 3, koruyucu hekimlik, kardiyovasküler sistem

ABSTRACT

Omega-3 fatty acids are essential for human body. They can be taken from herbal sources other than fatty fish. Their intakes are in the forms of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid from fatty fish and alpha - linolenic acid from plants. Omega-3 fatty acids have various anti-inflammatory and cardiovascular effects in human body. Balanced intake of these fatty acids is important for body homeostasis and development.

Keywords: fatty acids, omega-3, preventive medicine, cardiovascular system


Download Full Text Add to Favorite