EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 104,573

 

Archive


İstemdışı Devinim Bozukluğu (Tik) Tedavisinde Hipnoterapi
Involuntary Movement Disorder (Tic) in the Treatment of Hypnotherapy
Kenan Taştan, Abdülkadir Kaya, Halime Pınar Demiröz

ÖZET

Tik Bozukluğu; istem dışı, hızlı, aralıklı, ritmik olmayan, tekrarlayıcı şekilde bir grup kasın kasılmasıdır. Tik çocukluk çağında sık rastlanan bir durum olmasından dolayı önem arz etmektedir. Hipnoz beyin fonksiyonlarının çalıştığı, bireysel denetimin açık olduğu, kesinlikle uyku halinin olmadığı, istekle gerçekleşen psişik bir durumdur. Bu yazıda polikliniğimize tik şikayeti ile başvuran ve hipnoterapi ile tedavi edilen bir olgunun tartışılması amaçlanmıştır. Yaklaşık 3 yıl öncesinden başlayan tik şikayeti ile polikliniğe başvuran 20 yaşında bir hasta, daha önce gördüğü tedavilerden fayda görmediğini ifade ediyordu. Hastaya iki seans hipnoterapi yapılarak tik şikayeti tedavi edildi. Hastanın 3 ay sonraki takibinde iyi olduğu ve tik ile ilgili şikayetinin olmadığı öğrenildi. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan hipnoterapi tik tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Hipnoterapi alanında uygulamalı eğitim almış hekimlerin, insanın yaşam kalitesini düşüren tik gibi hastalıklarda bu yöntemi kullanmaları yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: tik (istemsiz hareket) bozuklukları, hipnoz, çocukluk

ABSTRACT

Tic disorder; is a group of muscle contraction that is involuntary, rapid, intermittent, non-rhythmic and in repetitive manner. Due to a common condition in childhood Tic disorder is important. Hypnosis; is a psychological condition that occurs with the request in which the brain function works and the individual control is open with strictly absence of drowsiness. A patient treated with hypnotherapy who was admitted to our clinic with complaints of tic disorder is discussed in this paper. A 20 years old patient who claims having no benifit from previous treatments had tic complaint since 3 years and was admitted to our policlinic. With two sessions of hypnoterapy, patient was totaly treated from tic disorder. After 3 months, patient was re-evaluated and we have learned that he had no tic disorder. Hypnotherapy is a method of complementary and alternative treatments that can be used as an effective treatment in tic disorder. Physicians who have received practical training on hypnotherapy will be beneficial to use this method for tic disorders that reduce the human quality of life.

Keywords: tic disorders, hypnosis, childhood


Download Full Text Add to Favorite