EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,554

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 5, Number 3, 2016


95. Osteoporoza Genel Yaklaşım
General Approach to Osteoporosis
Nisa Çetin Kargın, Kamile Marakoğlu
Euras J Fam Med 2016;5(3):95-102.

103. Çocuk Acil Servisine Başvuran 6 Ay-5 Yaş Arası Ateşli Hastalarda Aksiller, Rektal ve Timpanik Ateş Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Correspondence of Accuracy of Axillary, Rectal, Tympanic Temperature Measurements in Children Aged Between 6 Months and 5 Years Presented to Emergency Service with Fever
Muhteşem Erol Yayla
Euras J Fam Med 2016;5(3):103-108.

109. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population
Gece Yeme Sendromu Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Genel Yetişkin Populasyonda İç Güvenilirlik Analizi
Merve Peker, Serdar Oztora, Ayse Caylan, Hamdi Nezih Dagdeviren
Euras J Fam Med 2016;5(3):109-112.

113. General Medicine in Bulgaria - Some Problems And Perspectives
Bulgaristan’da Genel Tıp - Bazı Sorunlar ve Perspektifler
Tsvetelina Valentinova
Euras J Fam Med 2016;5(3):113-116.

117. Obez Hastalarda Yeme Tutumu ile Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Relationship Between Eating Attitudes and Body Mass Index in Obese Patient
Abdülkadir Kaya, Alper Yılmaz, Beytullah İsmet Demirhan
Euras J Fam Med 2016;5(3):117-120.

121. A Delayed Diagnosis On Scalp: The Case Of Giant Basal Cell Carcinoma
Saçlı Deride Gecikmiş Tanı: Dev Bazal Hücreli Karsinom Olgusu
Nazmiye Kaçmaz Ersü, Yasemin Kılıç Öztürk, Abdurrahman Ersü, Mustafa Tokdemir, Tevfik Tanju Yılmazer, Yusuf Adnan Güçlü, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel
Euras J Fam Med 2016;5(3):121-124.

125. Akciğer Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Olguları ve Biomass Maruziyeti
Tuberculosis Cases Mimicking Lung Cancer and Biomass Exposure
Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Pakize Sucu, Olga Akkan, Didem Kaya, Hatice Dilber Köşker, Levent Alpay, Esen Akkaya
Euras J Fam Med 2016;5(3):125-127.