EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 5, Number 3, 2016


95. Osteoporoza Genel Yaklaşım
General Approach to Osteoporosis
Nisa Çetin Kargın, Kamile Marakoğlu

103. Çocuk Acil Servisine Başvuran 6 Ay-5 Yaş Arası Ateşli Hastalarda Aksiller, Rektal ve Timpanik Ateş Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Correspondence of Accuracy of Axillary, Rectal, Tympanic Temperature Measurements in Children Aged Between 6 Months and 5 Years Presented to Emergency Service with Fever
Muhteşem Erol Yayla

109. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population
Gece Yeme Sendromu Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun Genel Yetişkin Populasyonda İç Güvenilirlik Analizi
Merve Peker, Serdar Oztora, Ayse Caylan, Hamdi Nezih Dagdeviren

113. General Medicine in Bulgaria - Some Problems And Perspectives
Bulgaristan’da Genel Tıp - Bazı Sorunlar ve Perspektifler
Tsvetelina Valentinova

117. Obez Hastalarda Yeme Tutumu ile Vücut Kitle Endeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Relationship Between Eating Attitudes and Body Mass Index in Obese Patient
Abdülkadir Kaya, Alper Yılmaz, Beytullah İsmet Demirhan

121. A Delayed Diagnosis On Scalp: The Case Of Giant Basal Cell Carcinoma
Saçlı Deride Gecikmiş Tanı: Dev Bazal Hücreli Karsinom Olgusu
Nazmiye Kaçmaz Ersü, Yasemin Kılıç Öztürk, Abdurrahman Ersü, Mustafa Tokdemir, Tevfik Tanju Yılmazer, Yusuf Adnan Güçlü, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel

125. Akciğer Kanserini Taklit Eden Tüberküloz Olguları Ve Biomass Maruziyeti
Tuberculosis Cases Mimicking Lung Cancer and Biomass Exposure
Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Pakize Sucu, Olga Akkan, Didem Kaya, Hatice Dilber Köşker, Levent Alpay, Esen Akkaya