EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 109,041

 

A Delayed Diagnosis On Scalp: The Case Of Giant Basal Cell Carcinoma

Saçlı Deride Gecikmiş Tanı: Dev Bazal Hücreli Karsinom Olgusu

Nazmiye Kaçmaz Ersü, Yasemin Kılıç Öztürk, Abdurrahman Ersü, Mustafa Tokdemir, Tevfik Tanju Yılmazer, Yusuf Adnan Güçlü, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel

ABSTRACT

Basal cell carcinoma is a slowly growing tumor and it usually shows local invasion and rarely metastasis. According to description of American Joint Comittee on Cancer describes Giant Basal Cell Carcinoma as the diameter of tumor is 5 cm or above. Giant Basal Cell Carcinoma usually occurs on neglected cases. Giant Basal Cell Carcinoma can be destructive and more aggressive and Giant Basal Cell Carcinoma can cause mortality and morbidity. In this case report, the patient was a 75 years old neglected woman who was living alone. She had Giant Basal Cell Carcinoma for many years on scalp and its diameters was 16x12 cm. She had dura mater metastasis but nothing other.    

Keywords: carcinoma, basal cell, negligence

ÖZET

Bazal hücreli karsinom yavaş büyüyen bir tümör olup cildin malign tümörleri arasında en sık görülenidir. Yedinci dekatta pik yapar ve genellikle lokal invazyon, nadiren de metastaz yapar. American Joint Comittee on Cancer’e göre 5 cm ve üzerindeki boyutlardaki bazal hücreli karsinomlar dev bazal hücreli karsinom olarak tanımlanır ve daha çok ihmal edilmiş vakalarda görülür. Dev bazal hücreli karsinom daha destrüktif ve daha agresif seyrederek mortalite ve morbidite nedeni olabilir. Bu olgu sunumunda 75 yaşında yalnız yaşayan bir kadın hastada, saçlı deride, 16x12 cm çapında, dura metastazı olup uzak metastazı bulunmayan bir dev bazal hücreli karsinom olgusu sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: karsinom, bazal hücre, ihmal


Download Full Text Add to Favorites