EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 110,905

 

Archive


Euras J Fam Med, Volume 6, Number 1, 2017


1. Gebelikte Aşı Uygulamaları
Immunizations During Pregnancy
Gökçe Celep, Aysu Duyan Çamuryudan

11. General Practitioners’ Referrals To Adult Orthopedic Services
Aile Hekimlerinden Erişkin Ortopedi Branşına Yapılan Sevkler
Levent Bayam, Karen Chung‐Ling Au Yeung, Jonathan Gregory

18. Aile Hekimliği’nde Obezite Yönetimi ve Takip Sıklığı
Management of Obesity in Family Medicine and Frequency of Following
Selçuk Mıstık, Songül Oruç, Habibe Şahin, Sunay Kütük

25. Bir Diş Hekimliği Fakültesi Çalışanlarında Periyodik Muayene, Viral Parametreler, Tükenmişlik Sendromu ve Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Periodic Examination, Viral Parameters, Burnout Syndrome and Depression Status of The Dental Faculty Staff
Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mehmet Ali Erkal

35. 18-49 Yaş Kadınların Bazı Demografik Faktörleri Ve Yaşam Tarzı Özelliklerinin D Vitamini Seviyeleri İle İlişkisi
Relationship Between Vitamin D Levels And Demographic Factors And Life Style Characteristics Of 18-49 Age Women
Neslihan Erkuran, Sabahat Gücük

43. Çocukluk Çağında Aile İçi Temas ile Bulaşan Nadir Bir Herpes Simplex Virus Enfeksiyonu Formu: Herpetik Dolama
A Rare Form of Herpes Simplex Virus Infection Transmitted Through Household Contact in Childhood: Herpetic Whitlow
Gamze Sarıkaya Uzan, Muhammet Mustafa Uzan

47. Photo Quiz: What is Your Diagnosis?
Foto Test: Tanınız Nedir?
Dilek Toprak, Mohammad Alkhobbi