EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

Euras J Fam Med

Total Visitors: 147,559

 

Indexing/Abstracting

DOAJ ***NEW INDEX

SCOPUS ***ACCEPTED

Index Copernicus International

TR Index by TUBITAK ULAKBIM

Turkiye Citation Index

J-Gate

Turk Medline

InfoBase Index

Google ScholarArchive


Euras J Fam Med, Volume 6, Number 1, 2017


1. Gebelikte Aşı Uygulamaları
Immunizations During Pregnancy
Gökçe Celep, Aysu Duyan Çamuryudan
Euras J Fam Med 2017;6(1):1-10.

11. General Practitioners’ Referrals To Adult Orthopedic Services
Aile Hekimlerinden Erişkin Ortopedi Branşına Yapılan Sevkler
Levent Bayam, Karen Chung‐Ling Au Yeung, Jonathan Gregory
Euras J Fam Med 2017;6(1):11-17.

18. Aile Hekimliği’nde Obezite Yönetimi ve Takip Sıklığı
Management of Obesity in Family Medicine and Frequency of Following
Selçuk Mıstık, Songül Oruç, Habibe Şahin, Sunay Kütük
Euras J Fam Med 2017;6(1):18-24.

25. Bir Diş Hekimliği Fakültesi Çalışanlarında Periyodik Muayene, Viral Parametreler, Tükenmişlik Sendromu ve Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Periodic Examination, Viral Parameters, Burnout Syndrome and Depression Status of The Dental Faculty Staff
Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mehmet Ali Erkal
Euras J Fam Med 2017;6(1):25-34.

35. 18-49 Yaş Kadınların Bazı Demografik Faktörleri Ve Yaşam Tarzı Özelliklerinin D Vitamini Seviyeleri İle İlişkisi
Relationship Between Vitamin D Levels And Demographic Factors And Life Style Characteristics Of 18-49 Age Women
Neslihan Erkuran, Sabahat Gücük
Euras J Fam Med 2017;6(1):35-42.

43. Çocukluk Çağında Aile İçi Temas ile Bulaşan Nadir Bir Herpes Simplex Virus Enfeksiyonu Formu: Herpetik Dolama
A Rare Form of Herpes Simplex Virus Infection Transmitted Through Household Contact in Childhood: Herpetic Whitlow
Gamze Sarıkaya Uzan, Muhammet Mustafa Uzan
Euras J Fam Med 2017;6(1):43-46.

47. Photo Quiz: What is Your Diagnosis?
Foto Test: Tanınız Nedir?
Dilek Toprak, Mohammad Alkhobbi
Euras J Fam Med 2017;6(1):47-50.