EURASIAN JOURNAL OF

FAMILY MEDICINE

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

Total Visitors : 55,970

 

Archive


Gebelikte Aşı Uygulamaları
Immunizations During Pregnancy
Gökçe Celep, Aysu Duyan Çamuryudan

ÖZET

Gebelik dönemi kendine özgü özellikleri ile anne adayı ve bebek için pek çok uygulamanın tartışıldığı bir süreçtir. Aşılama da bunlardan biridir. İdeal olan anne adayının gebelik öncesinde erişkin aşılama takvimine göre aşılarının tamamlanmasıdır. Ancak gebelik boyunca da bebek ve annenin birlikte korunması gereken bazı durumlar vardır ki, bu durumlarda veya bazı riskli temaslarda aşı uygulamaları yapılmaktadır. Gebelikte uygulanan aşıların yararlı ve zararsız oldukları gösterilmesine rağmen hastaların endişeleri, sağlık personelinin çekingenliği gibi nedenlerle gebelik dönemi aşılama düzeyleri istenenin çok altında kalmaktadır. Bu derlemede güncel uygulamalar gözden geçirilmiş, konuyla ilgili bir farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: gebelik, bağışıklama, maternal maruziyet 

ABSTRACT

The period of pregnancy with its own characteristics is a process where many applications are discussed for mother and infant. Immunizations during pregnancy is one of these applications. Ideally, women should be vaccinated against vaccine preventable diseases prior to conception according to the recommended adult immunization schedule. However, the need of protecting the baby and the mother together, because of exposure risks vaccines are known to be effective. Although it was shown that vaccination during pregnancy is useful and harmless, the rates are below the required levels because of the patients’ and health care professionals’ concerns. The aim of this review is to remind the current practices and to provide an awareness on the subject. 

Keywords: pregnancy, immunization, maternal exposure


Download Full Text Add to Favorite